2016 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

Şeffaflık ve iş birliği yoluyla bir yandan daha az kaynağı daha etkin bir şekilde kullanıyor, diğer yandan da dengeli beslenmeyi herkes için ulaşılabilir hale getiriyoruz.

2016 Yıllık Rapor

Her fırsatta herkes için güvenli, sağlıklı ve uygun gıda üretmek adına bu yıl neler yaptığımız hakkında daha fazla bilgi edinin.