Yan Haklar ve Ödüller

Monsanto, tüm ödülleri komple bir paket halinde çalışanlarına sunar. Monsanto’da toplam ödüller ücretin ötesinde, çalışanların sağlık ve mali güvenliğine destek olmayı, çalışanlarının katkılarına karşılık onları takdir etmeyi ve gelişim olanaklarını içerir.

Monsanto tüm dünyada yüksek düzeyde rekabetçi ücret ve yan haklar, mükemmel gelişim olanakları ve harika bir çalışma ortamı sağlar. Ücret ve yan haklar felsefemiz, en iyi yetenekleri şirketimize çekerek onları, şirketimizde tutmak ve şirketi sahiplenme hissini geliştirerek rekabetçi ödüller sağlamaktır. Monsanto’nun yıllık teşvik programı, şirketin, ekibinizin ve sizin performansınıza bağlanmıştır.

Çalışanların yan hakları kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Dünyanın her yöresindeki çalışanlarımızın farklı gereksinimlerini karşılamaya yönelik geniş bir yan haklar yelpazesi sunarız. Yan hakların içerikleri ülkeden ülkeye değişir.