Öğrenme ve Gelişme

Dünyanın önde gelen tarımsal teknoloji şirketlerinden biri olarak çiftçi ve müşterilerimiz için sürekli olarak yenilikçi ürünler geliştirmekteyiz. Yenilikçiliğin bireyler tarafından yaratıldığının bilinciyle, çalışanlarımıza en önemli kaynağımız olarak davranırız. Elemanlarımızın, sahip oldukları yetenekleri keşfedip geliştirmelerine yardım ederiz.

Çalışan geliştirme programlarımız, Monsanto’yu küresel bir iş lideri yapan harika insanları yetiştirmeye önem veren stratejimizin birer parçasıdır.

Bizce iş tanımı, bir çalışanın başarabileceklerinin sadece başlangıç noktasıdır. Çalışanların gelişmesine yardım etmek için gerek resmi gerekse gayriresmi birçok olanaklar sunarız. En iyi öğrenimin iş sırasında gerçekleştiğine inanırız.

Şirket içinden terfi ettirme uygulamalarımız, çalışanlarımıza kariyerlerini geliştirme olanağı verir. Ek olarak, bütün çalışanların yılda en az bir kere müdürleriyle resmi bir gelişim görüşmesi yapmaları teşvik edilir; bu görüşmenin amacı, çalışanın kariyer hedefleri ve yakın gelecekteki gelişim olanakları hakkında müdürlerin ve çalışanların aynı anlayışta olmalarını sağlamaktır.

Bu resmi görüşmelerin yanı sıra-- kuruluşumuzun her düzeyinde, çalışanlar ve yöneticiler arasında düzenli olarak gerçekleşen günlük diyaloglar ve geri bildirimler, şeffaf, samimi, büyüme ve gelişmeyi destekleyen bir işbirliği ortamı oluşmasına yardım eder.

Ayrıca, başka resmi programlar da sunulur:

  • Gelişim, Performans ve Ödüller (Performans Yönetim sürecimiz)
  • Bölgesel Liderlik Değişimi
  • Global Liderlik Değişimi
  • L-180 geri bildirim süreci
  • Lider Kişi Öğrenim Serisi
  • Ekip Üyesi Öğrenim Serisi
  • Uluslararası Görevler
  • Okul Ücreti İadesi
  • İşletme Master ı Programı (MBA Associate)

Daha yükseğe ulaşmayı hedefleyen çalışanlara ulaşmayı hedefleriz. Bize katılanlara heyecan verici kariyer olanakları sunarız.