Organizasyonumuz genelinde teknolojiye, yenilikçiliğe ve mühendislik kariyerinize gerçek bir eğilim göreceksiniz. Çiftçilerin daha sağlıklı yiyecek maddeleri, daha iyi yem ve yenilenebilir yakıt üretmelerine yardım etmenin yanı sıra, yenilikçi teknolojiler bulmak için her yıl 1 milyar $’ın üzerinde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu aynı zamanda becerilerinizi geliştirmeye yardım eder ve sizi teknolojinin ön safhasında tutar.

Karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelmeyi seven mühendislerimizin hepsi kimya, imalat ve biyoteknolojide yaratıcı bir şekilde ilerlemek için tutkuyla çalışırlar. Monsanto’da size, kimya, imalat ve biyoteknoloji alanında ilerlemenize katkı sağlayacak becerilerinizi ortaya koymanız için uygulama yapma olanağını vereceğiz. Ayrıca, insan olarak karşılaştığımız cansıkıcı sorunlara karşı kritik düşünmeye ve işbirliği yapmanıza olanak veren ve bileşik kariyer yollarını sunacağız.

Monsanto’da birçok şekli olan mühendislik konuları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

 • Kimya/Süreç Mühendisleri
 • Elektrik Mühendisleri
 • Makine Mühendisleri
 • Proje veya Alan Liderleri
 • İnşaat Mühendisleri
 • Teknik Resim/Tasarım Mühendisleri
 • Süreç Güvenliği Mühendisleri
 • Güvenilirlik Mühendisleri

Monsanto, Mühendislere kimya, imalat ve biyoteknolojiyi ilerletecekleri becerilerini uygulamaya koyup katkıda bulunmaları için çeşitli yaratıcı yollar sunulan dinamik bir kurumdur.

Mühendislik dalındaki roller, kimya, makine ve elektrikte giriş düzeyinden kıdemli düzeye kadar uzanır. Diğer olanaklar proje yönetimini ve tasarımını içerir. Bütün düzeylerde, bu profesyoneller birçok proje üzerinde çalışma, liderlik yapma veya çeşitlilik içeren ekiplerin bir parçası olma ve kendi yollarını belirleme olanağını bulacaktır.

Sorumluluklar:

 • Projenin kavramdan tamamlanma ve kapanışına kadar planlama, düzenleme, doğrudan kontrol ve liderlik dahil olmak üzere tüm çevrimi için sorumlu olmak
 • Çevre, Güvenlik ve Sağlık ile ve gerektiğinde yerel mimarlık ve mühendislik firmalarıyla koordinasyon
 • Aralarında fizibilite çalışmaları, kapsam tespiti, ayrıntılı tasarım, maliyet hesabı, planlama ve programlama, inşaat, başlama, ruhsat alma ve proje dokümantasyonunu tamamlama işlerinin de bulunduğu sanayi projeleri için proje mühendisliği ve yönetimi
 • Günlük işletme sorunları, uzun vadeli iş ihtiyaçları ve yasal düzenlemelere uyum için mühendislik çözümleri geliştirmek
 • İşlevsel tanım ve proje kapsamının iyi tanımlanmış ve üzerinde mutabakata varılmış olmasını sağlamak için proje müşterisiyle arayüz koordinasyonu
 • Yenilik yönetiminin, olağan iletişimin ve doğru onayların eksiksiz olmasını sağlamak
 • Tasarım ve ödenek sınıfında maliyet hesapları geliştirmek üzere mühendislik kaynakları ile ilgilenmek

Gerekli Nitelikler/Deneyim:

 • Makine, tarım, inşaat veya elektrik mühendisliği dallarında lisans derecesi; ayrıca uygun iş deneyimi varsa yapı mühendisliği dalında derece de kabul edilebilir
 • Kuvvetli yazılı ve sözlü iletişim becerileri
 • İç ve dış müşterilere rahat bir şekilde sunumlar yapabilme
 • Aynı anda birden fazla projeyi ve kaynağı yönetebilme
 • Proje ekiplerine katılmak ve ekiplerin liderliğini yapmak dahil, proje yönetiminde beş yıl veya daha fazla deneyim sahibi olma
 • Sektördeki genel standartlar ve uygulamalar hakkında yeterlilik
 • Benzer mekanik sistem ve yapıların tasarım, işletim veya yapımında deneyim