Monsanto’da Çeşitlilik

Monsanto’da çeşitlilik bir program veya teşvik değil, işimizi yapmanın yolu ve başarımızın anahtarlarından biridir. İşimizi dünya genelinde sürdürüp büyütmek için, faaliyette bulunduğumuz her yerde çeşitlilik içeren iş perspektiflerine ve çeşitli insanlarla çalışabilme esnekliğine ihtiyacımız vardır. Çalışmalarımız, hizmet sağladığımız bütün müşterilerin fikirlerini ve ilgi alanlarını ve irtibatta bulunduğumuz bütün toplumların kültürlerini yansıtmalı ve bunlara saygı duymalıdır.

Monsanto’nun çeşitliliğe olan bağlılığı, Güvencemiz’in iki anahtar unsurunda belirgin bir şekilde yansımaktadır:

 

Karşılıklı İletişim: Toplumun ve birbirimizin gereksinimlerini daha iyi ele almak için, farklı görüş ve bakış açılarını dikkatle dinleyecek ve sorunları anlama yeteneğimizi genişletmek amacıyla ikili diyologlarda bulunacağız.

Saygı: Dünya genelinde insanların dinsel, kültürel ve etik kaygılarına saygı göstereceğiz.

Dünya genelindeki 20 000’den fazla çalışanımız sayesinde işyeri ve pazar arasındaki bağlantıyı sağlamaktayız. Coğrafi bölge, cinsiyet, cilt rengi, yaş veya engelliliğe bakmadan en parlak yetenekleri ararız. Monsanto’da başarılı olmanız için, bütün coğrafi bölgeler arasında ve şirketin her düzeyinde ağ ve ilişkiler geliştirmeye teşvik edilirsiniz.

Çeşitliliği destekleyen başka bir önemli anahtar da, Genel Müdürümüzden Üst Yönetim Ekibine ve doğrudan onlara bağlı olarak çalışan kadroya kadar üst düzey liderlerimizin bu konudaki kararlılığıdır. Monsanto, bütün fonksiyonları üst düzey liderlerinden oluşan Monsanto Çeşitlilik Konseyi aracılığıyla, kendi kültürümüzde dahil her düzeyde çeşitliliği savunan liderleri yetiştirmeyi ve onlara rehberlik etmeyi teşvik etmektedir.

Başarımız, kuruluşumuza yeni ve yenilikçi fikirler ve bakış açıları getiren geniş çaplı deneyim ve özgeçmişlere sahip yetenekli çalışanları kendisine çekmeye, bünyesinde tutmaya ve geliştirmeye yönelik devam eden güçlü gayretlerimize bağlıdır.