Monsanto, tarımsal biyoteknolojide bir dünya lideri olarak dünya genelindeki çiftçilerin daha fazla kaynak tasarrufuyla daha çok üretim yapmalarına yardım eder. 61 ülkedeki 20 000’den fazla çalışanımızın hepsi de – yenilikçiliğin işbirliği ile güçlendirildiği ve gerçek bir kariyer inşa edebildikleri – üstün bir istihdam deneyiminden yararlanmaktadırlar. Marka ailemizi büyütmeye ve şirket misyonumuzu yaşatmaya böyle devam ederiz.

Organizasyonumuz her gün büyüyerek ve başarılı olarak Finans ve Muhasebe profesyonelleri için olanaklar yaratmaktadır. Milyarlar düzeyinde satışlara, tarihinde küresel anlamda stratejik şirket alımlarına ve sektörün en tanımış markalarının bazılarına sahibiz. Hedeflerimiz, finansal amaçlarımıza ulaşmak, işletme ve sistemleri iyileştirmek ve organizasyonel verimliliği artırmaktır.

Monsanto, ve kişisel gelişim ve yaratıcılığa odaklı, çeşitlilik içeren bir ortam sunar. Finans ve muhasebe alanlarındaki kariyerler olanakları arasında iş desteği (duran varlıklar, maliyet muhasebesi ve kredi) ve kontrolörlüğü (bütçe oluşturma, tahmin, denetim hizmetleri) sayabiliriz. Kariyeriniz boyunca becerilerinizi geliştirme olanağına sahip olacak ve modern tesislerde çalışacaksınız.

Bu hızlı tempolu ve dinamik ortamda başarılı olan adaylar, sonuç eğilimli ve başarıya odaklanmış kişilerdir. Ayrıca, organizasyon içindeki kişilerle anlaşılır biçimde iletişim kurabilmeli ve sağlam ilişkiler geliştirebilmelisiniz. Aradığımız ek beceriler arasında aşağıdakiler sayılabilir:

  • Güçlü iletişim becerileri
  • Değişikliklere uyum sağlayan çeviklik ve esneklik
  • Geleceği düşünme / ileri düşünceli olma
  • Yenilikçilik
  • Monsanto içindeki diğer ekiplerle işbirliği yapma yeteneği
  • Sonuç eğilimli olma
  • Analitik/Stratejik/Problem çözme becerileri
  • İç motivasyonlu olma
  • Finans ve muhasebeye tutkulu olma