Bazı güçlükler Monsanto ürünleri veya Monsanto profesyonelleri için engel oluşturmaz. Çünkü her yıl zirai araştırmalar için bir milyar dolardan fazla yatırım yaparız ve size bitmeyen tarım sorunlarını yeni yaklaşımlarla ele alma olanağı veririz. En son teknolojiyi ve tecrübelerinizi birleştirerek, dünya genelinde, çiftçilere daha az kaynak kullanıp daha fazla mahsul yetiştirme imkanı vereceksiniz. Fikirlerinizin tarım teknolojisinin sınırlarını zorlayabileceği ve belki de dünyayı değiştirebileceği yer burasıdır. Zorlu bir göreve hazır mısınız?

Monsanto’nun Teknoloji Organizasyonu, çok fonksiyonlu ve dört geniş alandan oluşan bir organizasyondur:

  • Biyoteknoloji yüksek verim ve daha fazla besin değeri elde etmek için herbisit toleransıda, böceklere ve kuraklığa dayanıklı çeşitlerin , keşfedilmesinden geliştirilmesinden,ıslah alanında yeni genlerin üstün hybridlere entegre edilmesinden sorumludur. Ekip ayrıca, yetiştirme programlarımızın verimliliğini artırmak üzere Monsanto’nun tohumları daha iyi analiz etmesine olanak tanıyacak yeni moleküler teknolojiler de geliştirir.
  • Islah – daha yüksek verimlilik potansiyeli olan, hastalığa karşı daha yüksek direnç ve kuraklığa karşı daha fazla dayanıklılık gibi arzu edilen niteliklere sahip üstün hibrit ve çeşitleri geliştirmekten sorumludur. Ekip bu hedeflere ulaşmak için markör destekli seleksiyon gibi gelişmiş moleküler teknolojiler aracılığıyla ıslah uygulamalarının sınırlarını zorlar.
  • Yasal Düzenlemeler ürünlerimizin küresel lansmanı için gerekli devlet izinlerini almak amacıyla teknolojimizin güvenlik ve etkinliğini kanıtlamak üzere bilimsel çalışmalar yapmaktan sorumludur.
  • Kimya Çiftçilerimizin mahsullerini korumak üzere yabani otlara çözüm getirmek ve tohum tedavi uygulamalarımızı geliştirmekten sorumludur. Bu ekip ayrıca, daha iyi verim elde etmek için potansiyel ve sürdürebilir agronomik uygulama iyileştirmelerini geliştirmek ve desteklemekten de sorumludur.

Bu alanlar, pazara ilk defa çıktığı halde, kâr getiren ve çığır açan ürünleri yaratma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip ArGe hattımızla bu ürünleri yaratmak için işbirliği yaparlar.

Bu hızlı tempolu ve dinamik ortamda başarılı olan adaylar, sonuç odaklı ve başarıya odaklanmış kişilerdir. Ayrıca, organizasyon içindeki kişilerle anlaşılır ve etkili biçimde iletişim kurabilmeli ve üretken ilişkiler geliştirebilmelisiniz.

Aşağıdaki alanların birinde veya daha fazlasında yetenekli bilimciler aramaktayız:

Biyokimya

Bitki Yetiştirme ve Genetik

Biyoinformatik/Genom Sekanslama

Bitki Moleküler Biyolojisi

Veri Yönetimi/Veri Madenciliği

Bitki Patolojisi/Entomoloji/Nematoloji

Gelişimsel Biyoloji

Bitki Fizyolojisi

Kuraklığa/Abiyotik Strese Tahammül

Bitki Dönüşümü

Mühendislik ve Otomasyon

Protein Bilimleri

Gen Keşfi/Özellik Karakterizasyonu

Düzenleyici Bilimler/İşler

Küresel Germplazma Yönetimi

RNA Biyolojisi

Mikrobiyoloji

İstatistiksel/Nicel Genetik

Besin ve Su Kullanım Verimliliği

Yapısal Biyoloji

 Aradığımız ek beceriler:

  • Proaktif ağ geliştirme ve ilişki yönetim becerileri
  • Monsanto içinde birden fazla ekip ve organizasyonla işbirliği yapma yeteneği
  • Yüksek düzeyde yenilikçi düşünme/yaratıcılık
  • Gelişim olanaklarını belirleme konusunda proaktif yetenek
  • Teknolojideki ilerlemelere uyum sağlayan çeviklik ve esneklik
  •