Küresel Tarım ve Gıda Güvenliği Sempozyumunda Monsanto’dan Afrika Tarımının Kalkınması için 50 Milyon $’lık Taahhüt

18.05.2012

ST. LOUIS /PRNewswire/ -- Monsanto Company (New York Borsasındaki sembolü: MON) Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hugh Grant, bugün şirketin Afrika’da sürdürülebilir tarımsal gelişim ve kalkınmaya katkıda bulunmak üzere Tarım İçin Yeni Vizyon Girişimini, Afrika’yı Yetiştirme Ortaklığını ve G8’in Gıda Güvenliği Ve Beslenme İçin Yeni İttifakını önümüzdeki on yıllık dönemde 50 milyon $’lık bir taahhütle destekleyeceğini duyuracak. Duyuru, Chicago Küresel İlişkiler Konseyinin Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte ev sahipliğini yaptığı 2012 G8 Zirvesindeki Gıda ve Beslenme Güvenliğini İlerletme konulu tam günlük sempozyumun bir parçası olarak yapılacak.

Etkinlik sırasında G8 ve Afrika liderleri, işletmeler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum grupları, Afrika’da gıda ve beslenme güvenliğini ve tarımsal gelişimi ilerletecek yeni faaliyetleri görüşmek için bir araya geliyor.

“Bu görüşmelere katıldığım için çok memnunum; çünkü Afrika tarımında bir dönüşümü destekleyebilmek için hem kamusal hem de özel sektörlerden taahhütler gerektiğine ve bu sektörlerin söz konusu dönüşümü sağlayabileceklerine inanıyorum” diyen Grant şöyle devam etti: “Tarım aracılığıyla yaşamları iyileştirmeye taahhütlü bir şirket olarak, karşılaştığımız küresel güçlüklerin üstesinden gelmek üzere Afrikalı liderlerle birlikte çalışıp, onların fikirlerini ivedilik hissiyle ve yerel çözümler sunmak için gerekli olan ölçekte eyleme dönüştürmeye hazırız.”

Monsanto, Afrika’da gıda ve beslenme güvenliğini ve tarımsal gelişimi destekleme taahhüdünün bir parçası olarak, yeniliklerin gelişimini teşvik edebilecek ve aynı zamanda Afrika tarımsal değer zincirini kuvvetlendirebilecek çiftçilerden, özel sektörden, hükümetlerden ve sivil toplum gruplarından daha fazla işbirliği isteyecek.

Grant şunları ekledi: “Büyüyen bir nüfusun karşılaştığı gıda sorunlarını çözebilecek tek bir grup olmadığı gibi tek bir çözüm de yoktur. Ancak, birçoklarının ortaklığı ve işbirliği aracılığıyla gıda güvenliğini, çevresel sürdürülebilirliği ve ekonomik olanakları sağlayabilecek iyileştirmeleri sadece Afrika’da değil bütün dünyada bile gerçekleştirebiliriz.”

Monsanto’nun verdiği taahhüdün bir kısmı, Tanzanya’nın Güney Tarımsal Büyüme Koridorundaki çiftçilere yarar sağlayacak olan canlı bir tarım sektörünü geliştirmeye odaklanan Tanzanya Kilimo Kwanza (Önce Tarım) girişimini desteklemeye devam edecek. Bu girişim, gıda ve beslenme güvenliğini iyileştirmeyi, kırsal bölgelerdeki yoksulluğu azaltmayı ve çevresel sürdürebilirliği sağlamayı amaçlıyor.

Monsanto, Tanzanya hükümeti ile ortaklık halinde çalışıp bütüncül bir yaklaşım alarak, Tanzanya’nın mısırdan sebzeye kadar tarımsal değer zincirlerini içine alan tarım öncelikleriyle aynı doğrultuda olan kilit yatırımlara ve ortaklıklara taahhütler verecek.

Planlar arasında; Opportunity International (Uluslararası Fırsatlar) ile bir ortaklık kanalıyla finansal hizmetlere daha iyi erişim sağlamak, Tanzanya’ya uygun yeni mısır hibritlerini getirmek üzere Afrika İçin Su Dostu Mısır projesi kanalıyla Tanzanyalı bilimcilerle çalışmaya devam etmek, çiftçilere daha fazla seçenek sağlamak için tarım koridorunda yeni bir depoyu desteklemek ve tarımsal bayi ağlarını güçlendirmek, Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü öncülüğünde en iyi yönetim uygulamalarını teşvik etmek amacıyla toprak sağlığına odaklanan yeni bir girişimi desteklemek, ve çiftçiler için pazarlara daha iyi erişim sağlayan olanaklar yaratmak bulunuyor.

Monsanto ayrıca, çiftçilere eğitim programları sunmak üzere Çiftlik Giriş Promosyon Servisleri ve çiftçilerin toplu olarak mahsul fiyat görüşmeleri yapmalarına ve mahsullerini pazarlamalarına olanak sağlayan çiftçi kooperatifleri kurmak üzere Muunganisho Ujasiriamali Vijijini (MUVI) gibi Tanzanya’daki diğer kuruluşlarla birlikte çalışacak.

Bugünkü duyuru Monsanto’nun, faaliyet gösterdiği dünyanın çeşitli yörelerindeki toplumları destekleme yönündeki kuvvetli taahhüdünün bir parçası olup, Büyük Sahra güneyindeki Afrika’nın tarımsal kalkınması doğrultusundaki kırk yılı aşkın taahhüdünü pekiştirmektedir.

Sempozyumun Detayları

• Monsanto Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hugh Grant’ın katılacağı ve ABD Doğu Saatiyle 14:45’te yapılacak tarımsal yenilikler konulu açık oturum dahil olmak üzere Küresel Tarım ve Gıda Güvenliği Sempozyumun tamamı www.livestream.com/thechicagocouncil sitesinde canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca twitter’da #globalag’dan takip edebilirsiniz.

Ek Kaynaklar

• Afrika’yı Yetiştirme Ortaklığı (Grow Africa Partnership), Dünya Ekonomik Forumunun Tarım İçin Yeni Vizyon Girişiminin öncülüğüyle Afrika tarımında ulusal tarım önceliklerine göre yatırımları hızlandırmayı ve dönüşümsel değişimi amaçlayan, kamusal-özel ortaklık modelleriyle kurulmuş bir platformdur. Daha fazla bilgi için www.growafrica.com sitesini ziyaret edin.
• Dünya Ekonomik Forumunun Tarım İçin Yeni Vizyon Girişimi (World Economic Forum’s New Vision for Agriculture Initiative), sürdürülebilir tarımsal büyümeyi elde etmek üzere paylaşmalı bir eylem gündemi geliştirmek ve çok paydaşlı işbirliklerini desteklemek için çalışır. Bu projeye, aralarında Monsanto Company’nin de bulunduğu Dünya Ekonomik Forumunun 28 küresel ortak şirketi öncülük etmektedir. Daha fazla bilgi için www.weforum.org/issues/agriculture-and-food-security sitesini ziyaret edin.

Monsanto Company Hakkında

Monsanto Company, tarım üretkenliğini ve yiyecek kalitesini iyileştiren teknoloji tabanlı çözümlerin ve zirai ürünlerin önde gelen bir küresel sağlayıcısıdır. Monsanto, gerek küçük gerekse büyük çaplı çiftçilerin, dünyamızın su ve enerji gibi doğal kaynaklarından daha fazla tasarruf sağlayarak topraktan daha fazla ürün elde etmelerini sağlamaya odaklıdır. Faaliyetlerimiz ve taahhütlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.monsanto.com.tr  sitesini ziyaret edin. Faaliyetlerimizi Twitter®’da www.twitter.com/MonsantoNews sitesinde, www.monsantoblog.com sitesinde şirketimizin Beyond the Rows (Sıraların Ötesinde) başlıklı ağ günlüğünde veya Basın Duyurusu RSS Beslemesine abone olarak takip edebilirsiniz.

İleriye Dönük Bilgiler Hakkında Uyarı Niteliğinde Beyanlar:

Bu duyurunun içerdiği bazı ifadeler, şirketin beklenen finansal sonuçları, şimdiki ve gelecekteki ürün performansı, düzenleyici mercilerin onayları, işletme ve finans planları ve tarihsel olmayan diğer bulgular gibi “ileriye dönük ifadeler”dir. Bu ifadeler şu anki beklentilere ve mevcut bilgilere dayanmaktadır. Ancak, bu ifadeler risk ve belirsizlik içeren faktörlere dayandığından, şirketin gerçek performans ve sonuçları bu tür ileriye dönük ifadelerin tanımladığı veya ima ettiği performans ve sonuçlardan önemli farklılıklar gösterebilir. Bu tür farklılıklara neden olabilecek veya katkıda bulunabilecek faktörlerden bazıları arasında şunlar sayılabilir: tohumlar, bitki özellikleri ve tarımsal  kimyasallarda sürekli rekabet; şirketin, sınai mülkiyet haklarının korunması, düzenlemelere uyum ve onayların alınma hızı, ve biyoteknoloji ürünlerinin kamu tarafından kabul edilmesi ile ilgili olanlar dahil olmak üzere çeşitli beklenmedik durumlara maruz kalması; şirketin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin başarısı; büyük çaplı hukuk davalarının ve daha önceden duyurulmuş SEC (ABD Sermaye Piyasası Kurulu) soruşturmasının sonuçları; finansal raporlamayla ilgili olarak dahili kontrollerimizdeki daha önce duyurulmuş önemli zayıflık; diğer ülkelerin para birimleri ve ekonomileriyle ilgili gelişmeler; son zamanlardaki şirket alımlarının başarılı işletimi; borsada alım-satımı yapılan ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmalar; düzenlemelere uyum sonucunda imalatımızın etkilenmesi; dağıtım stok seviyeleriyle ilgili şirket tahminlerinin doğruluğu; şirketin kısa vadeli finansal ihtiyaçlarına kaynak bulma ve sattığı ürünler için ödemeleri tahsil etme  kabiliyeti; hava şartlarının, doğal afetlerin ve kazaların tarım işine veya şirketin tesislerine olan etkileri; ve şirketin SEC’ye vermiş olduğu en son Form 10-K Raporunda detaylanan diğer riskler ve faktörler. Sadece bu duyurunun tarihi itibarı ile güncel olan bu ileriye dönük ifadelere yersiz bağımlılık gösterilmemelidir. Şirket, ileriye dönük ifadeleri veya gerçek sonuçları etkileyebilecek faktörleri güncellemeye ilişkin hali hazırdaki herhangi bir maksat veya yükümlülüğü reddeder.

İrtibat | Medya: Sara Miller (314-694-5824)

KAYNAK Monsanto Company