Dekalb Mısır Akademisi’nde Türkiye Mısır Piyasasi Değerlendirildi

12.11.2012

Yeni sezonun ilk DEKALB Mısır Akademisi organizasyonu Adana’da düzenlendi. 8 Kasım2012 Perşembe günü Adana Hilton otelinde gerçekleştirilen ve Çukurova Bölgesinin önder mısır çiftçilerinin katıldığı akademi toplantısına, nişasta ve gıda sektörünün önde gelen firmalarından Cargill şirketinin Ticaret Zinciri Yöneticisi Yiğit Akın konuk konuşmacı olarak katıldı. Sn. Akın toplantı genelinde üreticilere başlıca mısır üretimi yapan ülkeler ve bu ülkelerin rekolteleri, dünyada ve Türkiye’de mısır ürün fiyatlarına etki eden etmenler hakkında bilgiler aktardı. Ülkemizde her yıl 300.000-500.000 ton arasında ürün olarak mısırın getirildiği ve iç piyasa da ürün fiyatlarının oluşmasına etki eden en önemli etmenin yıllık yemlik buğday rekoltesinin olduğu katılımcılar ile paylaşıldı. Bu konuların yanında tahıl piyasası ve Türkiye tarımı üzerine daha bir çok konu üreticilerimizin de soru ve yorumlarıyla ele alındı.

DEKALB MISIR AKADEMİSİ toplantıları tarım sektörünün uzmanları ve akademisyenlerinin de katılımıyla yıl boyunca ülkemizin değişik bölgelerinde düzenlemeye devam edecektir.