/* */

Să lămurim ce sunt produsele cu gene cumulate?

De mai bine de un deceniu, fermierii au posibilitatea ca, atunci când aleg sămânţa pentru următorul sezon, să recurgă la un produs cu gene cumulate (“stack” in limba engleză). Deşi orice plantă conţine mii de gene şi constituie, de fapt, un produs complex cu gene cumulate, în această prezentare ne vom opri doar asupra genelor ce se inserează într-o sămânţă prin metode biotehnologice. Noile gene, care, în mod tipic, provin de la o altă plantă sau de la o bacterie, sunt introduse pentru a conferi plantei o proprietate de interes, ca, de exemplu, rezistenţa la anumite insecte. Produsele obţinute prin această metodă au o largă răspândire în lume la ora actuală.
Cum se obţin produsele cu gene cumulate?

Seminţele ameliorate prin inginerie genetică au o arie de răspândire largă la ora actuală în lume, iar multe dintre acestea au mai mult decât un eveniment de transformate genetică. Prin inserarea mai multor gene de interes prin biotehnologie, fermierii au o nouă metodă de a combate insectele şi controla buruienile utilizând insecticide şi erbicide mai puţine sau de impact mai mic. Aceste plante, capabile să se autoprotejeze mai eficient, contribuie la obţinerea unei producţii superioare pe unitatea de suprafaţă, în condiţiile în care aceasta nu presupune o cantitate sporită de îngrăşăminte şi, adesea, chiar presupun mai puţine pesticide şi lucrări agricole minime. Lucrări minime înseamnă reducerea semnificativă a eroziunii solului.

Firmele de seminţe folosesc, în mod obişnuit, două metode pentru dezvoltarea de produse cu gene cumulate. În primul rând, se folosesc tehnici si mijloace moderne pentru incorporarea genelor de interes în genomul plantei. Astfel se transferă în plantă gene individuale care dau însuşiri precum toleranţa la erbicide sau rezistenţa la insecte. Un exemplu este cumularea genelor, care se interconectează pe un vector, iar apoi sunt plasate in genom exact ca la transferul unei singure gene. Companiile producătoare pot să dezvolte produse cu gene cumulate şi prin utilizarea liniilor parentale în care s-au încorporat în prealabil unul sau mai multe evenimente de transformare; prin încrucişarea acestora, produsul va conţine genele cumulate. În medie, companiile investesc între 50 - 100 milioane US$ şi au nevoie de 8 - 10 ani pentru a aduce un produs de biotehnologie de la faza de concept la realitate. Adesea, produsele cu gene cumulate necesită chiar timp şi cheltuieli suplimentare.

Inapoi la începutul articolului
Ce anume fac produsele cu gene cumulate?

Produsele obţinute prin biotehnologie permit fermierilor să găsească soluţii noi la probleme vechi precum daunele cauzate de insecte. Astfel de plante de cultură pot să-i ajute pe producătorii agricoli să recolteze mai mult de pe fiecare hectar cultivat – şi chiar s-o facă într-o manieră mai durabilă, de exemplu folosind mai puţine pesticide şi reducând numărul de lucrări ale solului, ceea ce înseamnă reducerea eroziunii. Plantele cu gene cumulate sunt menite să furnizeze soluţii la multiple „vechi probleme” în aceeaşi sămânţă (de pildă, combaterea în acelaşi timp a dăunătorilor din sol şi de la suprafaţă).

Dar nu toţi fermierii se confruntă cu aceleaşi probleme. Unii pot fi afectaţi mai ales de insecte care atacă rădăcinile plantei, alţii de dăunători supraterani. Companiile pot utiliza tehnici de ameliorare pentru plantele cu gene cumulate în scopul dezvoltării de sămânţă care încorporează doar acele trăsături adecvate unei anume regiuni. Alte companii aleg să încorporeze toate modificările genetice în sămânţă, dar să ajusteze preţul acesteia în funcţie de problemele cu care se confruntă fiecare regiune în parte. Sunt şi firme, inclusiv dintre cele mari de pe piaţă, care îşi promovează imaginea de producători de seminţe cu mai puţine modificări genetice sau total fără modificări. Totul depinde de ceea ce crede fiecare că vor clienţii. Companiile care pot oferi produsul potrivit la preţul potrivit vor câştiga o cotă mai mare de afaceri cu fermierii.

Înapoi la începutul articolului
De cât timp există plante de cultură cu gene cumulate?

Primul produs de biotehnologie cu gene cumulate a fost sămânţa de bumbac, introdusă pentru cultivare comercială în 1997. Produsul furniza – încorporată în sămânţă – protecţie împotriva câtorva insecte dăunătoare (inclusiv câteva tipuri de viermi ai bumbacului şi tutunului) şi permitea utilizarea glifosatului (ingredientul activ din erbicidele Roundup®) pentru controlul buruienilor, lăsând cultura de bumbac intactă. Trei ani mai târziu, cultivatorii de porumb erau foarte încântaţi în legătură cu disponibilitatea pe piaţă a primului porumb cu gene cumulate, rezistent la sfredelitorul porumbului şi tolerant la erbicid. În perioada care a urmat, produsele cu gene cumulate aveau să devină o alegere de-a dreptul comună pentru fermierii de porumb. Cultivatorii de soia au, şi ei, la îndemână soiuri cu gene cumulate, de exemplu firma Pioneer a anunţat recent că intenţionează să vândă un produs ce conţine evenimentul de transformare din soia Roundup Ready® a companiei Monsanto şi un eveniment de transformare aparţinând firmei Pioneer, Plenish™, care îmbogăţeşte conţinutul în acizi graşi favorabili metabolismului al soiei.

Înapoi la începutul articolului
Care sunt paşii de până la aducerea pe piaţă a unui produs cu gene cumulate?

Evenimentele de transformare obţinute prin biotehnologie fac obiectul aprobărilor autorităţilor guvernamentale – şi de obicei acelaşi lucru se întâmplă şi cu produsele cu gene cumulate. Cerinţele de reglementare variază în funcţie de ce tipuri de gene se cumulează (rezistenţă la insecte sau altele), locul de utilizare a culturii şi pieţele de destinaţie. In multe ţări sunt necesare noi aprobări pentru importul produsului cu gene cumulate, deşi există aprobări de import pentru modificările genetice individuale.
Înainte de a lansa comercial un produs cu gene cumulate, orice companie de seminţe responsabilă face două lucruri, în afară de a obţine autorizaţiile de cultivare specifice ţării în care se va cultiva sămânţa :

  1. Testează extensiv, timp de câţiva ani succesiv, produsul, pentru a se asigura că performanţele sale asigură succes fermierilor ce urmează să-l utilizeze.
  2. Face diligenţele legale necesare pentru obţinerea aprobărilor de import în ţările ce reprezintă potenţiale destinaţii de export, astfel încât fermierii ce cultivă produsul să nu fie afectaţi de eventuale retricţii netarifare. Aceasta este echivalent cu a spune ca orice companie ce creează un produs cu gene cumulate trebuie să aibă grijă ca acesta să fie însoţit de pachetul de reglementare şi de autorizaţiile adecvate.

Este important de notat că firmele de seminţe interesate să dezvolte plante de cultură cu gene cumulate vor trebui să colaboreze cu dezvoltatorii de evenimente de transformare individuale în vederea perfectării aranjamentelor privind licenţierea acestora din urmă, pentru a putea fi încorporate în produsul final. Paşii descrişi mai sus sunt motive foarte importante pentru alegerea cu grijă a modificărilor genetice ce se pot încorpora simultan într-un produs, dar şi a operatorilor şi condiţiilor în care se poate face acest lucru. Cumularea modificărilor genetice într-un mod inadecvat poate să afecteze cultivatorii.

Înapoi la începutul articolului
Permite Monsanto cumularea genelor?

Da, am acordat numeroase drepturi în acest sens. Nu toate companiile licenţiate au aceleaşi drepturi privind cumularea genelor, dar dezvoltatorii de biotehnologii ce vor să utilizeze în produsele lor evenimente de transformare de la Monsanto au câteva opţiuni pentru crearea de astfel de produse.

Dacă dezvoltatorul preferă să lucreze cu altcineva decât Monsanto, există deja două firme licenţiate, cu drepturi foarte cuprinzătoare în privinţa utilizării genelor aparţinând companiei Monsato. Cei interesaţi pot colabora cu aceste firme pentru a utiliza în produse cu gene cumulate evenimentele de transformare de bază ale firmei Monsanto. De pildă, recent am anunţat faptul că Pioneer are drepturi largi de utilizare în produse cu gene cumulate a genelor Roundup Ready atât pentru porumb, cât şi pentru soia, şi că poate încorpora orice altă genă de interes (în afară de o alta ce ar conferi toleranţă la glifosat) împreună cu genele noatre Roundup Ready (cum ar fi combinaţia Plenish™/Roundup Ready menţionată înainte). DuPont a scos pe piaţă recent un alt produs, soia Roundup Ready cu STS®.

În sfârşit, se pot combina şi alte gene în afara celor dezvoltate de Monsanto, operatorii putând apela la evenimente de transformare de la Dow, Syngenta, Bayer, sau DuPont pentru a crea un produs cu gene cumulate ce nu conţine gene de la Monsanto.

Înapoi la începutul articolului
Ce produse cu gene cumulate sunt disponibile la ora actuală?

Produsele cu gene cumulate sunt acum disponibile pe scară largă. După cum puteţi vedea în tabel, cultivatorii raportează că utilizează seminţe cu gene cumulate dezvoltate de un număr mare de companii din agricultură.

Unele din aceste produse cu gene cumulate nu conţin un eveniment de transformare de la Monsanto, ceea ce demonstrează că prezenţa firmei Monsanto nu e obligatorie în dezvoltarea de produse cu gene cumulate. Alte produse conţin un eveniment de transformare de la Monsanto, aceasta indicând că Monsanto a fost de acord cu cumularea genelor provenind de la firme concurente. Dezvoltatorii de seminţe şi fermierii au posibilitatea de a alege. Ei pot alege dintre evenimentele de transformare de la Monsanto, sau de la alte companii, ori combinaţii ale acestora. Pe care din acestea le vor alege fermierii va depinde, aşa cum se întâmplă de decenii – de cât au posibilitatea să câştige cu fiecare din ele pe hectarul cultivat.

În următorii 3-5 ani, se aşteaptă chiar să crească oferta de produse cu gene cumulate pe piaţă. Acestea vor include noi proprietăţi, ca rezistenţa la secetă, toleranţa la noi erbicide, avantaje nutritive precum conţinut sporit în grăsimi mai sănătoase.

Înapoi la începutul articolului
Are sens să utilizăm orice combinaţie de gene?

Nu toate combinaţiile de gene fac sens. Este raţional să se cumuleze doar acele modificări genetice ce pot spori beneficiile prin performanţe complementare. Combinarea genelor care furnizează aceeaşi modificare, operând în acelaşi fel, nu oferă nici o valoare suplimentară, ci are loc o duplicare. Exemple de performanţe complementare sunt cumularea toleranţei la erbicide cu o genă de protecţie la insecte, sau plasarea a două gene de control al insectelor împreună, dacă acestea au mod de acţiune diferit, inhibându-se, astfel, dezvoltarea de indivizi rezistenţi. Cumularea a două gene pentru toleranţă la erbicide oferă fermierilor mai multe opţiuni pentru controlul buruienilor; plasarea, însă, în aceeaşi sămânţă, a două modalităţi prin care se conferă toleranţă la acelasi erbicid nu aduce nici un beneficiu suplimentar. Din acest motiv companiile, inclusiv Monsanto, nu au licenţiat sau dezvoltat astfel de tipuri de produse cu gene cumulate duplicative.

Înapoi la începutul articolului
Monsanto are mai multe evenimente de transformare genetică decât orice altă companie—dar înseamnă acest lucru că Monsanto controlează oferta de produse cu gene cumulate de pe piaţă?

Nu. Aşa cum se observă în acest tabel, o multitudine de produse cu gene cumulate se află azi la dispoziţia fermierilor. Aceste produse sunt comercializate de concurenţii companiei noastre sau de firme de seminţe independente. Există şi alte produse în pregătire. Având în vedere varietatea de evenimente de transformare de pe piaţă, dezvoltatorii au numeroase opţiuni, inclusiv utilizarea celor de la Monsanto. Sunt şi multe produse care încorporează un singur eveniment de transformare şi care se bucură de succes pe piaţă.

Monsanto este încredinţată că licenţierea încrucişată a evenimentelor de transformare joacă un rol important în lărgiea ofertei către fermieri. Astăzi, Monsanto colaborează cu mulţi dezvoltatori de seminţe şi tehnologie, de la cercetători individuali şi până la concurenţii noştri, astfel încât produsele cu gene cumulate sunt disponibile pe scară largă.

NOTE: Roundup, Roundup Ready, YieldGard, YieldGard VT Rootworm/RR2, YieldGard VT Triple, Genuity, VT Triple PRO, SmartStax and Roundup Ready 2 Yield are trademarks of Monsanto Technology LLC. Plenish is a trademark of Pioneer Hi-Bred, International, Inc. STS is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours & Co. LibertyLink is a registered trademark of Bayer CropScience Ag. Agrisure is a registered trademark of Syngenta Participations AG. Herculex is a registered trademark of Dow AgroSciences LLC. © 2009 Monsanto Co.

Înapoi la începutul articolului