Performanţele comerciale la nivel global ale Monsanto Company duc la o estimare sporită a câştigurilor anuale

4/3/2013

Conform raportului, notele orientative privind rezultatul anual continuu pe acţiune a crescut de la $4,40 la $4,50, sau de la $4,42 la $4,52

ST. LOUIS, 3 aprilie, 2013 /PRNewswire/ -- Odată cu finalizarea jumătăţii anului fiscal, Monsanto Company (NYSE: MON) a anunţat astăzi că impulsul continuu al activităţii comerciale în creştere la nivel global a generat un nou trimestru solid pentru anul fiscal 2013, fapt ce a dus la a doua sporire trimestrială continuă a rezultatului anual continuu şi raportat pe acţiune. Conform statisticilor raportate pentru al doilea trimestru şi pentru prima jumătate a anului, directorii au observat că rezultatele erau impulsionate de contribuţii din întregul portofoliu comercial al companiei, inclusiv creşterea continuă a activităţii comerciale globale cu porumb şi performanţele pozitive ale segmentului de producţie agricolă

Al doilea trimestru

Şase luni

(în milioane $)

2013

2012

2013

2012

Vânzări nete pe segment

Seminţe de porumb şi derivate

$

3.280

$

2.816

$

4.419

$

3.711

Seminţe de soia şi derivate

677

689

908

931

Seminţe de legume

199

215

355

372

Seminţe de bumbac şi derivate

60

66

245

260

Toate celelalte seminţe de cultură şi derivate

130

138

174

184

TOTAL seminţe şi genomică

$

4.346

$

3.924

$

6.101

$

5.458

Productivitate agricolă

$

1.126

$

824

$

2.310

$

1.729

TOTAL Productivitate agricolă

$

1.126

$

824

$

2.310

$

1.729

TOTAL Vânzări nete

$

5.472

$

4.748

$

8.411

$

7.187

Profit brut

$

3.070

$

2.705

$

4.467

$

3.801

Cheltuieli de exploatare

$

958

$

896

$

1.846

$

1.747

Cheltuieli cu dobânzile – Nete

$

8

$

27

$

36

$

62

Alte cheltuieli – Nete

$

22

$

37

$

39

$

43

Venit net atribuit Monsanto Company

$

1.483

$

1.211

$

1.822

$

1.337

Rezultat pe acţiune diluat (A se vedea nota 1.)

$

2.74

$

2.24

$

3.37

$

2.47

Articole care afectează comparabilitatea – Impactul EPS (Rezultatului pe acţiune)

Venitul din operaţiuni întrerupte

(0.01)

(0.01)

(0.02)

(0.01)

Soluţionarea reclamaţiilor Nitro

0.05

0.05

Rezultatul pe acţiune diluat din activitatea comercială în curs de desfăşurare (Pentru definiţia EPS în curs de desfăşurare, a se vedea nota)

$

2.73

$

2.28

$

3.35

$

2.51

Cota de impozitare

29

%

31

%

28

%

31

%

 

Al doilea trimestru

Şase luni

Comparaţie ca procentaj din Vânzările nete:

2013

2012

2013

2012

Profit brut

56

%

57

%

53

%

53

%

Cheltuieli cu vânzările, generale şi administrative

11

%

11

%

14

%

15

%

Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare

7

%

7

%

8

%

10

%

Venituri din operaţiuni continue înainte de aplicarea impozitului pe venit

38

%

37

%

30

%

27

%

Venit net atribuit Monsanto Company

27

%

26

%

22

%

19

%

 

"Angajamentul nostru pentru deservirea clienţilor agricultori din întreaga lume stă la baza tuturor acţiunilor noastre", a afirmat Hugh Grant, preşedinte şi director general executiv al Monsanto. „Prin înţelegerea necesităţilor acestora şi descoperirea noilor mijloace de a colabora în vederea îndeplinirii cererii în creştere, am obţinut un progres în activitatea comercială şi rezultate solide în cadrul întregului portofoliu. Performanţa noastră subliniază estimările pentru un al treilea an consecutiv cu o creştere semnificativă a câştigului şi de asemenea, consolidează oportunităţile pentru viitor. Înaintând în a doua jumătate a anului, suntem mulţumiţi pentru şansa de a ne deservi clienţii şi de a continua să sporim activitatea comercială în calitate de lider al acestui domeniu dinamic”

Rezultatele operaţiunilor

Societatea a realizat un trimestru secund solid iar rezultatele din prima jumătate a anului reflectă o creştere continuă a activităţii comerciale la nivel global. Vânzările nete pentru acest trimestru au crescut cu 724 milioane $ sau 15% până la 5,5 miliarde $ într-o comparaţie de trei luni impulsionată parţial de o creştere cu 16% a vânzărilor din activitatea comercială cu porumb la nivel global. Pentru primele şase luni, vânzările nete au crescu cu 1,2 miliarde $ sau 17 procente.

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 62 milioane $ în cel de-al doilea trimestru comparativ cu anul anterior. În cadrul acestei comparaţii de trei luni, cheltuielile cu vânzările, generale şi administrative (SG&A) cu crescut cu 10 procente până la 598 milioane $.  Cheltuielile trimestriale de cercetare şi dezvoltare (R&D) au crescut cu 2 procente până la 360 milioane $ comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.

Rezultatul pe acţiune al companiei pentru al doilea trimestru au reprezentat 2,73 $ conform rapoartelor intermediare şi 2,74 $ conform rapoartelor finale, comparativ cu un EPS de 2,28 $ intermediar şi 2,24 $ final pentru aceeaşi perioadă a anului anterior. EPS-ul pentru primele şase luni ale anului fiscal 2013 a fost de 3,35 $ intermediar şi 3,37 $ conform raportului final. (Pentru echilibrarea EPS la EPS-ul intermediar consultaţi pagina 1).

Fluxul de numerar

Pentru prima jumătate a anului fiscal 2013, fluxul de numerar din operaţiuni a reprezentat sursa pentru aproape 1,9 miliarde $ comparativ cu 1,7 miliarde $ pentru aceeaşi perioadă a anului trecut.

Numerarul net necesar pentru activităţi de investiţie în prima jumătate a anului fiscal 2013 reprezenta 301 milioane $, comparativ cu 402 milioane $ pentru aceeaşi perioadă a anului fiscal 2012. Numerarul net necesar pentru activităţi financiare din prima jumătate a anului 2013 era de 422 milioane $, comparativ cu necesarul net de numerar de 672 milioane pentru aceeaşi perioadă a anului fiscal 2012. 

Fluxul de numerar liber de disponibilităţi a reprezentat sursa pentru aproape 1,6 miliarde $ pentru prima jumătate a anului fiscal 2013, comparativ cu o sursă de 1,3 miliarde pentru prima jumătate a anului fiscal 2012. (pentru echilibrarea fluxului de numerar liber de disponibilităţi, consultaţi nota 1.)

Perspectivă

Compania a sporit estimarea anuală EPS în curs de desfăşurare de la 4,40 $ la 4,50 $ pe acţiune. Estimarea anuală EPS pentru raportată pentru 2013 este estimată ca variind între 4,42 $ şi 4,52 $ pe acţiune (Pentru echilibrarea EPS, consultaţi nota 1)

Compania a afirmat că estimarea anuală anunţată anterior de 1,8 miliarde $ a crescut la 2 miliarde $. Compania estimează ca numerarul net generat de activităţile de operare să crească de la 2,9 miliarde $ la 3,3 miliarde $, iar numerarul net necesar pentru activităţi de investiţie să crească de la 1,1 miliarde $ la 1,3 miliarde pentru anul fiscal 2013. (Pentru echilibrarea fluxului de numerar, consultaţi nota 1)

Detalii pentru Segmentul de seminţe şi genomică

Vizualizare Comunicat Ecran complet

(În milioane de $)

Vânzări nete

Profit brut

 

Al doilea trimestru

Şase luni

Al doilea trimestru

Şase luni

 

Seminţe şi Genomică

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

 

Seminţe de porumb şi derivate

$

3.280

$

2.816

$

4.419

$

3.711

$

2.083

$

1.847

$

2,769

$

2,378

Seminţe de soia şi derivate

677

689

908

931

395

443

513

616

 

Seminţe de legume

199

215

355

372

106

85

189

166

 

Seminţe de bumbac şi derivate

60

66

245

260

44

47

171

182

 

Alte seminţe de cultură şi derivate

130

138

174

184

71

69

82

65

 

TOTAL Seminţe şi Genomică

$

4.346

$

3.924

$

6.101

$

5.458

$

2.699

$

2.491

$

3.724

$

3.407

 

 

(În milioane de $)

Câştiguri înainte de aplicarea dobânzilor şi impozitelor (EBIT)

Al doilea trimestru

Şase luni

Seminţe şi genomică

2013

2012

2013

2012

EBIT (pentru o echilibrare a EBIT, consultaţi nota 1.)

$

1.840

$

1.699

$

2.060

$

1.846

 

Segmentul de seminţe şi genomică este format din activitatea comercială a companiei privind seminţele şi produsele derivate.

Vânzările din segmentul de Seminţe şi genomică pentru al doilea trimestru au reprezentat 4,3 miliarde $, înregistrând o creştere de 422 milioane $ faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Pentru ultimele şase luni, vânzările pentru segmentul respectiv au crescut cu 643 milioane $ faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Activitatea comercială privind porumbul a companiei Monsanto a condus performanţele segmentului de Seminţe şi genomică, estimându-se că va ajunge la volume total record în anul 2013. Rezultatele celui de-al doilea trimestru au fost generate parţial de finalizarea cu succes a unui sezon secund cu un succes record în Brazilia unde compania a continua să realizeze o cerere solidă pentru cele mai recente produse din porumb. Afacerea cu porumb din S.U.A. a condus, de asemenea rezultatele pentru trimestrul respectiv, compania estimând un nou an cu performanţe solide pentru această activitate comercială condusă de un amestec pozitiv de îmbunătăţiri în cadrul întregului portofoliu. Compania este pe cale să atingă target-ul superior cuprins între 36 de milioane şi 38 de milioane de acri pentru familia cu refugiu redus Genuity®

Oportunităţile curente şi emergente ale activităţii comerciale privind soia completează afacerea globală cu porumb. În Statele Unite, compania a realizat rezultate solide de anul trecut până în prezent, cu un registru de comenzi pozitiv şi livrări care situează compania într-o postură excelentă pentru a ajunge la target-ul superior cuprins între 39 milioane şi 41 de milioane de acri pentru platforma Genuity® Roundup Ready 2 Yield®. Această performanţă survine în momentul în care compania se pregăteşte să intre în faza următoare de inovaţie pentru platforma de soia, inclusiv adăugarea produselor de soia Roundup Ready 2 Xtendşi Intacta RR2 PRO. Compania a observat că rezultatele pentru cel de-al doilea an de teste pe teren pentru Intacta RR2 PRO Ground Breakers® în Brazilia a demonstrat o demonstrat o productivitate de mai bine de 3 buşel pe acru faţă de produsul soia Roundup Ready® pentru mai mult de 1000 de locaţii, dublu faţă de numărul de locaţii din cadrul testelor de teren 2012 Ground Breakers® din Brazilia.

 

Detalii Segment Productivitate agricolă

Vizualizare Comunicat Ecran complet

 (în milioane de $)

Vânzări nete 

Profit brut

Al doilea trimestru

Şase luni 

Al doilea trimestru

Şase luni

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Productivitate agricolă

$

1,126

$

824

$

2,310

$

1,729

$

371

$

214

$

743

$

394

TOTAL Productivitate agricolă

$

1,126

$

824

$

2,310

$

1,729

$

371

$

214

$

743

$

394

 

(în milioane de $)

Câştiguri înainte de aplicarea dobânzilor şi impozitelor (EBIT)

Al doilea trimestru

Şase luni

Productivitate agricolă

2013

2012

2013

2012

EBIT (pentru o echilibrare a EBIT, consultaţi nota 1.)

$

256

$

82

$

526

$

164

Articole obişnuite care afectează EBIT:

EBIT din operaţiuni întrerupte

$

6

$

11

$

17

$

11

Soluţionarea reclamaţiilor Nitro

$

$

(44)

$

$

(44)

 

Segmentul de Productivitate agricolă este format din produse pentru protecţia culturilor şi produse erbicide pentru gazon şi grădină.

Vânzările nete pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2013 pentru segmentul de productivitate agricolă al Monsanto a crescut cu 302 milioane $ faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, reflectând un beneficiu continuu pentru un mediu favorabil de piaţă. Compania rămâne axată pe strategia stabilită pentru Roundup®.

Informaţii Webcast
Concomitent cu acest anunţ, Monsanto va susţine o teleconferinţă la ora 8:30 a.m. ora zonei centrale a Statelor Unite (9:30 a.m. ora zonei estice) astăzi. Acest anunţ se va axa pe rezultatele prezentate şi pe estimările ulterioare şi poate include o discuţie cu privire la iniţiativele strategie, performanţa produselor Monsanto şi alte chestiuni legate de activitatea comercială a companiei.

Cadrele de prezentare şi un webcast audio simultan al teleconferinţei  pot fi accesate pe web site-ul companiei la adresawww.monsanto.com/investors sau vizitând http://edge.media-server.com/m/p/pbzn6osi/lan/en. Vizitatorii vor trebui să descarce Windows Media Player™ înainte de a asculta teleconferinţa. În urma difuzării în timp real, o versiune în reluare a webcast-ului va fi disponibilă pe website-ul Monsanto timp de trei săptămâni. Monsanto va publica detalii cu privire la viitoarele webcast-uri pe acest website atât în secţiunea de Prezentare şi Rapoarte Financiare cât şi în secţiunea Calendar al evenimentelor. Se recomandă ca investitorii să acceseze acest site ca sursă de informare cu privire la viitoarele conferinţe webcast pentru investitori. Site-ul va include un calendar al evenimentelor ulterioare cu investitorii, detalii cu privire la accesarea webcast-urilor programate şi la informaţiile din cadrul evenimentelor anterioare adresate investitorilor.

Informaţii despre Monsanto Company
Monsanto este primul furnizor la nivel mondial de soluții tehnologice și produse agricole care îmbunătățesc productivitatea fermelor și calitatea alimentelor. Monsanto își propune să ajute fermierii mici și mari să producă mai mult, conservând resursele naturale precum apa și energia. Pentru a afla mai multe despre noi și obiectivele noastre, consultați www.monsanto.com. Urmăriți-ne pe  Twitter® la www.twitter.com/MonsantoNews, pe blogul companiei, Beyond the Rows®, la www.monsantoblog.com, sau abonați-vă la comunicatele noastre de presă prin RSS.

Declaraţii de atenţionare cu privire la informaţiile anticipative:

Anumite declaraţii cuprinse în acest comunicat sunt „declaraţii anticipative” precum declaraţii privind rezultatele financiare anticipate ale companiei, performanţele curente şi viitoare ale produselor, aprobări de reglementare, planuri comerciale şi financiare şi alte aspecte non-istorice. Aceste declaraţii sunt bazate pe estimările curente şi informaţiile disponibile în mod curent. Cu toate acestea, întrucât aceste declaraţii sunt bazate pe factori care presupun riscuri şi incertitudini, performanţa şi rezultatele efective ale companie pot să difere material de cele descrise sau deduse din respectivele declaraţii anticipative. Factorii care pot cauza sau contribui la respectivele diferenţe includ, printre altele: concurenţa continuă pe piaţa seminţelor, derivatelor şi produselor chimice pentru agricultură; expunerea de către companie a diferitelor situaţii neprevăzute, inclusiv cele legate de protecţia proprietăţii intelectuale, conformarea la reglementări şi viteza de obţinere a aprobărilor şi acceptarea publică a produselor bio-tehnologice; succesul activităţilor de cercetare şi dezvoltare ale companiei; rezultatele proceselor majore şi a investigaţiilor SEC anunţate anterior; evoluţia monedelor şi economiilor străine; operarea cu succes a achiziţiilor recente; fluctuaţia preţurilor mărfurilor; conformarea la reglementările care afectează procesul de fabricaţie; exactitatea estimărilor companiei cu privire la nivelurile de distribuţie a inventarului; abilitatea companiei de a acoperi necesităţile de finanţare pe termen scurt şi de obţinere a plăţilor pentru produsele vândute; efectul condiţiilor meteo, dezastrelor naturale şi accidentelor din cadrul industriei agricole sau a unităţilor companiei; şi alte riscuri şi alţi factori detaliaţi în cel mai recent Formular 10-K al companiei Raportul către SEC. Aceste declaraţii anticipative nu trebuie tratate cu o încredere nejustificată, care sunt de actualitate numai la data acestui comunicat. Compania nu îşi asumă vreo intenţie curentă sau obligaţie de actualizare a oricăror declaraţii anticipative sau a oricăror factori care pot afecta rezultatele efective.

Notes pentru editori: Monsanto şi Vine Design, Genuity, Roundup, Roundup Ready 2 Yield, Roundup Ready 2 Xtend, Intacta RR2 PRO şi Ground Breakers reprezint mărci înregistrate ale Monsanto Company şi ale filialelor deţinute integral.

Monsanto Company
800 North Lindbergh Blvd
St. Louis, Missouri 63167

Contact

Media: Sara Miller (314-694-5824)

Analişti: Bryan Hurley (314-694-8148)

 

Monsanto Company

Informaţii financiare selectate

(Milioane de dolari cu excepţia sumelor acţiunilor)

Neauditat

Declaraţii ale operaţiunilor auditate

După trei luni

După şase luni

Februarie 28. 2013

Februarie 29. 2012

Februarie 28. 2013

Februarie 29. 2012

Vânzări nete

$

5.472

$

4.748

$

8.411

$

7.187

Costul bunurilor vândute

2.402

2.043

3.944

3.386

Profit brut

3.070

2.705

4.467

3.801

Cheltuieli de exploatare:

Cheltuieli de vânzare, generale şi administrative

598

543

1.140

1.043

Cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare

360

353

706

704

Total Cheltuieli de exploatare

958

896

1.846

1.747

Venitul din operaţiuni

2.112

1.809

2.621

2.054

Cheltuieli cu dobânzile

35

47

86

100

Venituri din dobânzi

(27)

(20)

(50)

(38)

Alte cheltuieli, Nete

22

37

39

43

Venituri din operaţiuni în curs de desfăşurare înainte de aplicarea impozitului pe venit

2.082

1.745

2.546

1.949

Provizioane din impozitului pe venit

603

540

725

610

Venituri din operaţiuni în curs de desfăşurare, inclusiv o parte atribuită interesului care nu controlează

$

1.479

$

1.205

$

1.821

$

1.339

Operaţiuni întrerupte:

Venituri din operaţiuni şi activităţi comerciale întrerupte

6

11

17

11

Provizioane din impozitul pe venit

2

4

6

4

Venituri din operaţiuni întrerupte

4

7

11

7

Venit net

$

1.483

$

1.212

$

1.832

$

1.346

Mai puţin: Venit net atribuit interesului care nu controlează

1

10

9

Venit net atribuit Monsanto Company

$

1.483

$

1.211

$

1.822

$

1.337

EBIT (a se vedea nota 1)

$

2,096

$

1,781

$

2,586

$

2,010

Rezultat de bază pe acţiune atribuit Monsanto Company:

Venituri pentru operaţiuni în curs de desfăşurare

$

2.77

$

2.25

$

3.39

$

2.49

Venituri pentru operaţiuni întrerupte

0.01

0.02

0.02

0.01

Venit net atribuit Monsanto Company

$

2.78

$

2.27

$

3.41

$

2.50

Rezultat pe acţiune diluat atribuit Monsanto Company:

Venituri din operaţiuni în curs de desfăşurare

$

2.73

$

2.23

$

3.35

$

2.46

Venituri din operaţiuni întrerupte

0.01

0.01

0.02

0.01

Venit net atribuit Monsanto Company

$

2.74

$

2.24

$

3.37

$

2.47

Medie ponderată acţiuni neachitate:

De bază

534.8

534.4

534.8

534.9

Diluat

540.9

540.5

540.9

540.9

 

Monsanto Company

Informaţii financiare selectate

(Milioane de dolari cu excepţia sumelor acţiunilor)

Neauditat

Declaraţii financiare simplificate privind poziţia financiară consolidată

De la

De la

Feb. 28, 2013

Aug. 31, 2012

Active

Active curente:

Numerar şi echivalente de numeral (entitate cu dobândă variabilă limitată - 2013: 58$ şi 2012: 120$)

$

4.443

$

3,283

Investiţii pe termen lung

310

302

Creanţe comerciale, nete (entitate cu dobândă variabilă limitată - 2013: 132$ şi 2012: 52$)

2.219

1.897

Creanţe diverse

638

620

Active cu impozit amânat

658

534

Inventar, net

3.095

2.839

Alte active curente

171

183

Total active curente

11.534

9.658

Proprietate, centrală şi echipament, Net

4.400

4.365

Fond comercial

3.519

3.435

Alte active intangibile, Nete

1.220

1.237

Active non-curente cu impozit amânat

542

551

Creanţe imobilizate, Nete

255

376

Alte active

609

602

Total active

$

22.079

$

20,224

Pasive şi capital propriu

Pasive curente:

Datorie pe termen scurt, inclusiv poziţia curentă a datoriei pe termen lung

152

36

Conturi plătibile

751

794

Impozite pe venit plătibile

430

75

Compensaţii şi beneficii sporite

372

546

Programe sporite de punere pe piaţă

1.020

1.281

Venituri înregistrate în avans

756

396

Sporirea producţiei dezvoltatorului

239

194

Dividende plătibile

201

200

Sume plătibile de către clienţi

7

14

Taxe diverse plătibile pe termen scurt

781

685

Total pasive curente

4.709

4.221

Datorii pe termen lung

2.054

2.038

Pasive post-pensionare

526

543

Venituri înregistrate în avans pe termen lung

187

245

Pasive non-curente cu impozit amânat

410

313

Parte pe termen lung in rezervele de mediu şi litigii

217

213

Alte pasive

518

615

Capital propriu Monsanto

13.240

11.833

Interes care nu controlează

218

203

Total capital propriu

13.458

12.036

Total pasive şi capital propriu

$

22.079

$

20,224

Datorie faţă de rata de capital:

14

%

15

%

 

Monsanto Company

Informaţii financiare selectate

(Milioane de dolari cu excepţia sumelor acţiunilor)

Neauditat

Declaraţii privind fluxurile de numerar consolidate

Şase luni

Feb. 28, 2013

Feb. 29, 2012

Activităţi de exploatare:

Venit net

$

1.832

$

1.346

Reglări pentru echilibrarea fluxului generat de activităţile de exploatare:

Articolele care nu au necesitat (generat):

Depreciere şi amortizare

305

311

Cheltuieli creanţe irecuperabile

10

(8)

Cheltuieli compensare în baza stocului

49

72

Beneficii de impozitare în exces pentru compensare în baza stocului

(47)

(26)

Impozite amânate pe venit

52

(33)

Venituri afiliate capitalului, nete

(2)

(3)

Câştig net din vânzările comerciale sau ale altor active

(14)

(2)

Alte articole

48

65

Tarife pentru active şi pasive care au generat (necesitat) numerar, net faţă de achiziţii:

Creanţe comerciale, nete

(196)

(265)

Inventar, net

(261)

(356)

Venituri amânate

293

445

Conturi plătibile şi alte pasive sporite

(204)

142

Restructurarea plăţilor în numerar

(7)

Contribuţii la pensii

(24)

(33)

Alte articole

16

24

Numerar net generat de activităţile de exploatare

1.857

1.672

Fluxuri de numerar generate (necesitate) de activităţile de investiţie:

Achiziţii pentru investiţii pe termen scurt

(320)

(429)

Maturităţi pentru investiţii pe termen scurt

312

429

Cheltuieli de capital

(261)

(239)

Achiziţiile comerciale, net din numerarul generat

(79)

(113)

Investiţii tehnologice şi alte investiţii

(48)

(56)

Alte investiţii şi proceduri de utilizare a proprietăţii

95

6

Numerar net necesar pentru activităţile de investiţie

(301)

(402)

Fluxuri de numerar generate (necesitate) de activităţile financiare:

Modificarea netă a finanţării cu maturităţi mai mici de 90 de zile

142

(8)

Profit din datorii pe termen scurt

1

9

Reduceri din datorii pe termen scurt

(29)

(17)

Profit din datorii pe termen lung

16

Reduceri din datorii pe termen lung

(2)

(142)

Achiziţii stoc trezorerie

(327)

(299)

Exerciţii pentru opţiunile de acţiuni

136

52

Avantajele fiscale ale compensaţiilor sub formă de acţiuni

47

26

Reţineri privind stocul limitat şi unităţile de stoc limitate

(3)

(1)

Plăţi dividende

(402)

(322)

Plăţi dividende pentru interese care nu controlează

(1)

(71)

Profit din interese care nu controlează

101

Numerar net necesar pentru activităţile de finanţare

(422)

(672)

Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului şi echivalentelor de numerar

26

(47)

Sporirea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar

1.160

551

Numerarul şi echivalentele de numerar la începutul perioadei

3.283

2.572

Numerarul şi echivalentele de numerar la sfârşitul perioadei

$

4.443

$

3.123

 

Monsanto Company

Informaţii financiare selectate

(Milioane de dolari cu excepţia sumelor acţiunilor)

Neauditat

1.

EBIT, EPS în curs de desfăşurare şi flux de numerar liber: Prezentările EBIT, EPS- în curs de desfăşurare ul şi fluxul de numerar liber nu au rolul de a înlocui venitul net (pierderea) atribuită Monsanto Company, fluxurile de numerar, poziţia financiară sau venitul concret (pierderea), iar acestea nu reprezintă măsuri ale performanţei financiare determinată în conformitate cu principiile general acceptate de contabilitate (GAAP) din Statele Unite. Următoarele tabele echilibrează EBIT-ul, EPS-ul în curs de desfăşurare şi fluxul de numeral la cea mai directă măsură financiară comparabilă calculată conform GAAP.

Echilibrarea EBIT la Venitul net (Pierderea): EBIT este definit drept câştigul (pierderea) înainte de aplicarea dobânzilor şi impozitelor. Câştigul (pierderea) au rolul de determinare a venitului net (pierderii) atribuite Monsanto Company conform prezentării din Declaraţiile Operaţiunilor de consolidare în temeiul GAAP. Tabelul următor echilibrează EBIT la cea mai directă măsură financiară comparabil, respectiv venitul net (pierderea) atribuită Monsanto Company.

 

După trei luni

După şase luni

Feb. 28, 2013

Feb. 29, 2012

Feb. 28, 2013

Feb. 29, 2012

EBIT – Segmentul de seminţe şi genomică

$

1.840

$

1.699

$

2.060

$

1.846

EBIT – Segmentul de productivitate agricolă

256

82

526

164

EBIT– Total

2.096

1.781

2.586

2.010

Cheltuieli cu dobânzile, Nete

8

27

36

62

Provizioane pentru impozitul pe venit(A)

605

543

728

611

Venitul net atribuit Monsanto Company

$

1.483

$

1.211

$

1.822

$

1.337

 

(A)

Include provizionul pentru impozitul pe venit din operaţiunile în curs de desfăşurare, beneficiu din impozitul pe venit (provizion) pentru interes care nu controlează şi impozitul pe venit pentru operaţiuni întrerupte.

Echilibrarea EPS la EPS în curs de desfăşurare: EPS-ul în curs de desfăşurare este calculat excluzând anumite articole după aplicarea impozitului, pe care Monsanto nu le consideră parte a operaţiunilor în curs de desfăşurare.

 

Estimare an fiscal

2013

După trei luni

Feb. 28, 2013

După trei luni

Feb. 29, 2012

După şase luni

Feb. 28, 2013

După şase luni

Feb. 29, 2012

Rezultat pe acţiune diluat

$4,42-$4,52

$

2,74

$

2,24

$

3,37

$

2,47

Venituri din operaţiuni întrerupte

(0,02)

(0,01)

(0,01)

(0,02)

(0,01)

Soluţionare litigiilor Nitro

0,05

0,05

 Rezultat pe acţiune diluat din activităţi comerciale în curs de desfăşurare

$4,40-$4,50

$

2,73

$

2,28

$

3,35

$

2,51

 

Echilibrarea fluxului de numerar liber:  Fluxul de numerar liber reprezintă fluxurile de numerar rezultate din activităţile de exploatare şi de investiţie, conform Declaraţiilor Fluxurilor de numerar consolidate din prezentul comunicat. În ceea ce priveşte estimare fluxului de numerar liber pentru anul fiscal 2013, Monsanto nu include vreo estimare sau previziune cu privire la Numerarul net generat (necesitat) de activităţile de finanţare deoarece în vederea pregătirii respectivelor estimări sau previziuni, Monsanto trebuie să se bazeze pe factorii şi condiţiile de piaţă din afara controlului companiei.

 

Estimare an fiscal

După şase luni

2013

Feb. 28, 2013

Feb. 29, 2012

Numerar net generat de activităţile de exploatare

$

2.900-3.300

$

1.857

$

1.672

Numerar net generat de activităţile de investiţie

(1.100)-(1.300)

(301)

(402)

Flux de numerar liber

$

1.800-2.000

1.556

1.270

Numerarul net necesitat de activităţile de finanţare

N/A

(422)

(672)

Efectul schimbării cursului valutar asupra numerarului şi echivalentelor de numerar

N/A

26

(47)

Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar

N/A

1.160

551

Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei

N/A

3.283

2.572

Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei

N/A

$

4.443

$

3.123

 

SURSA Monsanto Company