/* */

Monsanto va crea sau va vinde seminţe „terminator”?

Cu ajutorul biotehnologiei moderne, este posibilă crearea unor plante de cultură care să nu producă seminţe viabile, sau se produc seminţe viabile, dar la care anumite gene au fost inactivate. Tehnologia de Restricţionare a Utilizării Genelor (GURT) cuprinde o serie de tehnologii folosite la nivel genetic, al căror scop este de a limita utilizarea sau răspândirea anumitor materiale genetice, în agricultură.

Tehnologia de producere a seminţelor sterile este una de tip GURT, în care seminţele produse de o cultură nu se dezvoltă. Calificată drept „tehnologia-terminator” în presa de largă audienţă, ea a făcut obiectul multor îngrijorări legate de faptul că ar putea ameninţa sursa de venit şi modul de trai al micilor agricultori proprietari din ţările în curs de dezvoltare. De sute de ani, practica acestor fermieri este de a păstra seminţe pentru însămânţările din campaniile agricole următoare.

Firma Monsanto nu a creat şi nici nu a comercializat vreodată produse cu seminţe sterile. Împărtăşind multe din îngrijorările micilor proprietari-agricultori, Monsanto s-a angajat, în 1999, să nu comercializeze tehnologii pentru seminţe sterile, în domeniul culturilor alimentare. Societatea noastră rămâne şi în clipa de faţă ferm ataşată acestui angajament. Nu avem nici intenţii, nici activităţi de cercetare care ar putea încălca acest angajament în vreun fel.

Este adevărat că produsele GURT oferă anumite avantaje. Ele pot fi folosite pentru a limita utilizarea sau răspândirea anumitor materiale genetice, în agricultură. Tehnologii pot investi, de exemplu, în crearea unor caracteristici genetice benefice şi pot recurge la GURT pentru a asigura anumite caracteristici numai pentru agricultorii care sunt dispuşi să plătească pentru aşa ceva şi care le vor folosi. De asemenea, produsele GURT ajută în activitatea de coordonare-îndrumare legată de culturile biotehnologice, oferind siguranţa faptului că materialul genetic biotehnologic este prezent numai în mediile agricole cărora îi este destinat.

Societatea Monsanto este conştientă atât de aspectele pozitive, cât şi de cele negative ale metodei GURT şi înţelege că există unele utilizări care nu ar implica seminţe sterile, dar care ar fi benefice pentru micii agricultori-proprietari. De pildă, este posibilă crearea unor soiuri la care agricultorii să păstreze seminţele, dar care, o dată însămânţate, să nu ducă mai departe caracteristica biotehnologică.

Dacă societatea Monsanto va decide vreodată să se îndrepte către zona de activitate specifică metodelor GURT, va face acest lucru consultându-se cu specialiştii şi actorii implicaţi - inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale. Angajamentul nostru de a proteja micii proprietari-agricultori şi promisiunea noastră de a nu comercializa tehnologii de producţie a seminţelor sterile vor rămâne valabile, alături de noile orientări, dacă vom opta vreodată pentru acestea din urmă.