/* */

Cum stabileşte Monsanto preţurile la seminţe

Pentru seminţe, sistemul de stabilire a preţurilor aplicat de Monsanto se bazează pe valoarea pe care o au produsele noastre prin comparaţie cu alte produse de acest gen, disponibile pe piaţă. Firma noastră stabileşte preţurile la sămânţă anual, scopul fiind acela de a-i ajuta pe fermieri să devină mai rentabili, folosind produsele noastre, decât dacă ar recurge la produsele concurenţilor noştri. Aceasta înseamnă că mărcile noastre de seminţe şi caracteristici trebuie să aducă mai mult venit la fiecare dolar investit, faţă de alte mărci de seminţe – indiferent dacă acestea ar fi seminţe convenţionale sau biotehnologice.

Succesul afacerii noastre depinde de capacitatea noastră de a furniza constant fermierilor cele mai bune seminţe disponibile de pe piaţă – seminţe cu randament ridicat, care să le ofere fermierilor soluţii agronomice pentru problemele cu care se confruntă. Şi am reuşit. Produsele noastre semincere îi ajută pe fermieri să-şi crească la maximum profitul şi productivitatea. Succesul înregistrat ne-a dat, totodată, ocazia să reinvestim în descoperirea unor produse noi, precum şi posibilitatea de a asigura un venit acţionarilor noştri, care îşi riscă banii pentru a investi în afacerea noastră.

La stabilirea valorii oferite de un anumit tip de sămânţă, firma noastră ia în considerare beneficiile concrete şi intangibile pe care le oferă produsul, faţă de alternativele oferite de concurenţii noştri. Factorii concreţi cuprind banii economisiţi de fermieri pentru resurse (substanţe chimice, mână de lucru, utilaje, combustibili etc) - care scad, atunci când se folosesc produsele noastre şi venitul suplimentar rezultat în urma creşterilor de randament. Factorii intangibili cuprind convenabilitatea, reducerea riscului financiar şi diminuarea gradului de expunere la substanţele chimice. La unele culturi, aceste beneficii diferă de la o regiune la alta, iar noi ţinem cont de acest lucru prin stabilirea unor preţuri regionale. O mare parte din datele pe care le folosim pentru a cuantifica beneficiile provine din testele anuale în câmp, desfăşurate în cooperare cu clienţii noştri, pe exploataţiile acestora. Analiza acestor date ne ajută să stabilim preţurile produselor noastre astfel încât să ofere mai multă valoare fermierilor decât produsele concurenţilor noştri.

Din ce în ce mai mult, produsele noastre noi oferă mai multă valoare, datorită randamentelor mai mari. Stabilirea acestei valori concrete implică o evaluare a preţului de piaţă corespunzător cantităţii suplimentare de randament. Deşi deciziile de stabilire a preţurilor au loc într-un anumit moment al anului, preţurile produselor agricole fluctuează zilnic. Pentru a ţine cont de acest aspect, firma noastră foloseşte o medie „rulantă” a preţurilor de la Bursa de Mărfuri din Chicago (la porumb şi soia) şi de la Bursa de Valori din New York (la bumbac). Media „rulantă” are în vedere un interval mai lung de schimbare, precum preţurile efective ale produselor agricole, din anul precedent şi din anul curent, precum şi preţul estimativ al acestora pentru anul următor, calculându-se apoi un preţ mediu pe perioada respectivă de 36 luni.

  • Abordarea Monsanto în crearea şi difuzarea valorii, la porumb
  • Abordarea Monsanto în crearea şi difuzarea valorii, la bumbac
  • Abordarea Monsanto în crearea şi difuzarea valorii, la soia

În cazul tehnologiilor de primă generaţie, cum este soia Roundup Ready, stabilirea preţului se face în funcţie de avantajele pe care acest soi de are faţă de cele convenţionale. Pe măsură ce apare următoarea generaţie de tehnologie Roundup Ready -  Roundup Ready2Yield – acesteia i se va stabili preţul în funcţie de avantajul pe care îl prezintă faţă de prima generaţie de soia Roundup Ready – şi anume, un beneficiu cât se poate de concret – creşterea randamentului.

Fermierii sunt oameni de afaceri cu un simţ de observaţie foarte fin. Noi suntem conştienţi de faptul că ei au o întreagă paletă de opţiuni în ce priveşte sămânţa, tehnologiile prin care se obţin caracteristici genetice interesante şi sistemele de ierbicidare la care pot recurge, iar aceasta este o alegere pe care o fac înaintea fiecărei campanii. De aceea, ca entitate de afaceri, suntem mândri de faptul că furnizăm produse care oferă valoarea cea mai ridicată, precum şi de maniera transparentă în care le stabilim preţul. Considerăm că această transparenţă este esenţială în demersul nostru de a-i ajuta pe fermieri să înţeleagă ce vor avea de câştigat de pe urma investiţiei lor şi ce produse le vor aduce cele mai mari venituri. Filosofia noastră de stabilire a preţurilor constituie o componentă-cheie în angajamentul nostru de deservire cât mai bună a intereselor clienţilor noştri fermieri. Dacă fermierii nu au succes, nici Monsanto nu are.