/* */

Compania Monsanto are o influenţă nepotrivită la nivel de stat?

Firma Monsanto pledează de multă vreme pentru îmbunătăţirea agriculturii prin mijloacele oferite de biotehnologie. Societatea noastră consideră că biotehnologia poate ajuta agricultura să devină mai productivă şi mai durabilă. Peste patruzeci de ani, populaţia globului va număra încă 3 miliarde de oameni, care trebuie hrăniţi, îmbrăcaţi şi asiguraţi cu surse de energie. Domeniul tehnologic - inclusiv cel biotehnologic - constituie un element-cheie, care îi poate ajuta pe fermieri să răspundă nevoilor de pe plan mondial. Activitatea noastră este axată integral pe investiţii pentru crearea mijloacelor de care fermierii au nevoie pentru a face faţă acestei cereri.

Multe organizaţii ne împărtăşesc optica, însă altele nu sunt de acord cu noi. Opozanţii biotehnologiei agricole aduc obiecţii de ordin filozofic sau legate de siguranţă, atunci când se discută despre dezvoltarea şi aplicarea ştiinţei biotehnologice în scopul îmbunătăţirii agriculturii. Unul din rolurile statului în această privinţă este de a evalua reacţiile exprimate de toate părţile implicate şi de a stabili politici bine fundamentate şi orientate spre binele public. Firma Monsanto, partenerii ei, dar şi opozanţii ei sunt cu toţii activi în relaţia cu autorităţile de stat din aproape fiecare ţară din lume, făcându-şi cunoscute luările de poziţie în privinţa biotehnologiei agricole. Şi este normal să fie aşa. Este dreptul şi datoria tuturor să participe în astfel de demersuri.

Tehnologia agricolă a fost adoptată într-o mare măsură în toată lumea. Autorităţile ştiinţifice şi de reglementare de pe plan internaţional, precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Organizaţia pentru Alimente şi Agricultură (FAO) ale Naţiunilor Unite, Societatea Regală din Marea Britanie, Colegiul American pentru Nutriţie şi Academia Franceză de Medicină sunt doar câteva dintr-o serie de grupuri de prestigiu care au exprimat clar faptul că alimentele produsele din culturi biotehnologice sunt supuse unor evaluări amănunţite, prin teste cu un grad ridicat de detaliu, pentru stabilirea caracteristicilor de siguranţă pentru consumul uman, furajer şi protecţia mediului. Agenţiile de reglementare din Statele Unite, Canada, Japonia, Uniunea Europeană, Coreea, Taivan, Australia, Argentina, Mexico, Rusia şi multe alte ţări au conchis că produsele obţinute pe baza biotehnologiei vegetale sunt la fel de sigure ca soiurile de cultură convenţionale utilizate pentru consumul uman şi furajer.

Din cauza acestui sprijin larg de care se bucură biotehnologia agricolă, adversarii ei au acuzat compania Monsanto şi alte societăţi de faptul că exercită o influenţă nepotrivită asupra guvernelor diverselor state care au adoptat legi sau politici care sprijină acest domeniu. Pur şi simplu, lucrurile nu stau aşa. Ca şi opozanţii noştri, firma Monsanto îşi pledează propria poziţie în faţa autorităţilor de stat. Noi pledăm pentru adoptarea unor politici, reglementări şi legi favorabile acestei tehnologii, bazate pe principii ştiinţifice temeinice. Societatea noastră respectă legislaţia locală în demersurile pe care le întreprindem pe lângă autorităţile de stat şi desfăşurăm audituri de rutină, pentru a asigura transparenţa, corectitudinea şi legalitatea eforturilor noastre. În orice situaţie în care angajaţii sau contractorii companiei întreprind acţiuni ilegale (vezi Practica de afaceri a societăţii Monsanto în Indonezia), aceştia sunt raportaţi autorităţilor competente.

Una din obiecţiile aduse de oponenţii biotehnologiei este faptul că există foşti angajaţi ai statului care şi-au părăsit posturile pentru a lucra pentru firma Monsanto, precum şi angajaţi ai acesteia care au plecat pentru a lucra în sectorul public. Vocile critice spun că acest fapt indică conivenţa dintre firma Monsanto şi autorităţile de stat. Astfel de teorii ignoră simplul fapt că oamenii îşi schimbă periodic slujbele, pentru a găsi posturi care să li potrivească experienţei, abilităţilor şi intereselor lor. Atât sectorul public, cât şi cel privat au de câştigat atunci când angajatorii au acces la persoanele cu gradul de competenţă şi experienţă cel mai ridicat. Este cât se poate de firesc ca o persoană care lucrează la stat şi care a constatat că biotehnologia este un domeniu pozitiv şi benefic să meargă să lucreze pentru o companie profilată pe biotehnologie, după cum tot atât de firesc este ca o persoană care are o părere diferită să găsească un post în cadrul unei organizaţii care respinge biotehnologia agricolă.

Însuşi numărul de ţări – pentru a nu mai vorbi de fermieri – care au adoptat biotehnologia agricolă sugerează faptul că factorii decisivi în acest sens nu sunt influenţa „nepotrivită”, ci utilitatea tehnologiei şi baza ştiinţifică solidă.

Legături utile: