/* */

Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară: „Este puțin probabil ca glifosatul să prezinte un risc cancerigen”

11/12/2015

Concluziile acestei agenţii  corespund cu cele ale agenţiilor de reglemetare din întreaga lume.

Noi, cei de la Monsanto, suntem pe deplin încrezători  în siguranţa produselor noastre. Increderea noastră se bazează pe evaluările de risc riguroase, realizate în cadrul companiei, și pe evaluarile de siguranţă efectuate agenţii de reglementare, cercetători independenţi şi experţi din întreaga lume.

Astăzi, Autoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară (EFSA) – organism independent – și-a publicat concluziile referitoare la erbicidul glifosat, principala substanță activă a produselor din gama Roundup a companiei Monsanto. De remarcat concluzia agenției EFSA:  „este puţin probabil ca glifosatul să prezinte riscuri cancerigene pentru oameni. Efectele concrete ale utilizării acestui produs nu îndreptățesc clasificarea acestuia în categoria produselor cu potențial cancerigen. Mai mult, EFSA confirmă că „glifosatul nu prezintă proprietăţi cancerigene sau mutagenice şi nu are efecte toxice asupra fertilităţii, reproducerii sau dezvoltării embrionare.”

Știrile de la EFSA apar într-un moment important, după multe confuzii regretabile și nejustificate, create în urma clasării glifosatului de către Agenţia Internaţională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC), la începutul acestui an. În realitate, agenţiile de reglementare au analizat toate studiile importante, examinate de IARC, ajungând la un consens covârșitor: glifosatul nu prezintă riscuri ieșite din comun pentru oameni sau mediu înconjurător, atunci când este utilizat conform instrucţiunilor de pe etichetă.

La începutul acestui an, Agenţia Canadiană de Reglementare pentru Combaterea Dăunătorilor, de exemplu, a publicat o propunere de reevaluare, care se încheie cu următoarea afirmație: „majoritatea probelor indică faptul că este improbabil ca glifosatul să prezinte riscuri de producere a cancerului la om”.

Aşa cum se arată în opinia EFSA, aceste evaluări solide și foarte bine fundamentate, efectuate de organisme de reglementare cu autoritate în domeniu sunt în contrast flagrant cu clasificarea realizată de IARC, care a inclus și interpretat date în mod selectiv, a urmat proceduri toxicologice care nu sunt conforme normelor și reflectă numai opiniile unui grup restrâns de oameni de știință. Date fiind aceste aspecte, este obligatoriu să se ridice și alte probleme referitoare la modul în care IARC a realizat clasificarea glifosatului.   

De 40 ani, glifosatul este un instrument de lucru important pentru fermieri şi alţi utilizatori din întreaga lume. El va constitui în continuare un mijloc important în agricultură pentru aceștia, ajutându-i să hranească în mod sustenabil o populatie mondială din ce în ce mai mare.

În calitate de consumatori, și noi, angajaţii Monsanto inţelegem foarte bine preocupările privitoare la siguranţa produselor. În acest sens, vom continua să difuzăm informaţii care să întărească încrederea publicului în privința siguranţei produselor noastre. Daca doriți să ne adresaţi întrebari, vă așteptăm pe pagina noastră de internet, la: discover.monsanto.com. 

De asemenea, vă invităm să citiți declaraţia Grupului de lucru pe tema glifosatului (GTF), despre concluzia EFSA, pe pagina: http://www.glyphosate.eu/news/efsa-confirms-earlier-regulatory-assessments-regarding-glyphosates-safety-profile .