Sinteza evaluării riscurilor pentru sănătatea umană şi siguranţei glifosatului şi erbicidului Roundup

Mai 2005

Trei toxicologi cu reputaţie internaţională au publicat în anul 2000 o evaluare referitoare la siguranţa şi riscurile utilizării glifosatului şi formulei iniţiale1 a erbicidului Roundup. Autorii au făcut o trecere în revistă a studiilor realizate de compania Monsanto, care fuseseră examinate de autorităţi de reglementare din toată lumea2. Pe lângă acestea, au analizat rapoarte publicate de organisme legislative şi ştiinţifice, precum şi o gamă vastă de studii realizate de cercetători independenţi pe baza informaţiilor obţinute din literatura de specialitate din sectorul public. Pe o perioadă de doi ani, ei au examinat şi evaluat critic 188 de documente, pentru a întocmi un raport de evaluare cuprinzător asupra glifosatului.

Pentru majoritatea utilizărilor agricole şi industriale, soluţiile Roundup sunt comercializate sub formă de concentrat de glifosat (fie ca sare izopropilaminică, fie ca sare de potasiu), care trebuie diluat în apă înainte de aplicare. Examinatorii au efectuat un test de evaluare a riscurilor pentru soluţia iniţială Roundup, surfactantul POEA, ingredientul activ glifosat şi principalul său compus, AMPA (acidul aminometilfosfonic). Au urmărit tipurile de expunere posibile atât în timpul aplicării produsului, cât şi consumului plantelor de cultură tratate.

Articolul, intitulat „Safety Evaluation and Risk Assessment of the Herbicide Roundup and Its Active Ingredient, Glyphosate, for Humans”*, redactat de Gary M. Williams, Robert Kroes şi Ian C. Munro, a fost publicat în Regulatory Toxicology and Pharmacology, volumul 31, la paginile 117-165 (în anul 2000).

Printre constatările principale ale acestui studiu se numără următoarele aspecte:

  • Glifosatul nu este carcinogen. „Toxicitatea cronică şi potenţialul oncogen al glifosatului […] au fost evaluate de o serie de agenţii de reglementare, precum şi de organizaţii ştiinţifice internaţionale. Fiecare din aceste colective a conchis că glifosatul nu este carcinogen.” (pag. 126) Această concluzie se bazează pe studii pe termen lung, în care s-au hrănit şoareci şi şobolani cu doze extrem de ridicate de glifosat în fiecare zi, timp de doi ani. Agenţia EPA din Statele Unite a plasat glifosatul în categoria E („probat ca neprezentând caracteristici carcinogene pentru om”), cea mai favorabilă din punctul de vedere al carcinogenicităţii.
  • Erbicidul Roundup, ca şi glifosatul, prezintă o toxicitate acută foarte scăzută, ceea ce înseamnă că pentru a se ajunge la un efect negativ, este necesară o expunere foarte intensă. Examinatorii au evaluat potenţialul expunerii (acute) pe termen scurt, precum şi riscul faţă de personalul care aplică soluţia şi copiii din familiile care locuiesc în fermele respective. Aceste două categorii de populaţie au o probabilitate maximă de expunere, deoarece au cele mai mari şanse de a veni în contact cu erbicidul pulverizat şi cu reziduurile acestuia. În plus, copiii între 1 şi 6 ani sunt estimaţi a avea cel mai mare grad de expunere alimentară, deoarece consumă o cantitate mai mare din unele alimente per greutatea corporală, faţă de alte categorii de vârstă. În evaluarea expunerii, s-a pornit de la premisa că un copil intră din când în când într-o zonă de pe fermă care a fost tratată recent şi rămâne acolo timp de până la cinci ore, jucându-se sau ajutând un părinte. Autorii au comparat nivelurile acute orale LD50 de glifosat şi POEA cu un nivel acut, calculat pentru aceste două subgrupe de persoane. (LD50 este un standard folosit pentru exprimarea toxicităţii unui compus). Expunerea acută calculată a celor două subgrupe din studiul efectuat la fermă, care au o probabilitate maximă de expunere, a fost estimată a fi de 40.000 – 50.000 de ori mai mică decât nivelul LD50 pentru glifosat şi de 7360 – 13200 de ori mai mică decât nivelul LD50 pentru POEA. (pag. 159-160) Alte studii au indicat că au avut loc efecte grave numai când au fost ingerate intenţionat cantităţi mari de Roundup concetrat (de exemplu ≥ 41%). (pag. 149)
  • „În condiţiile de utilizare actuale şi previzionate, erbicidul Roundup nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană.” „Erbicidul Roundup este clasat în categoria de toxicitate minimă (IV) în lista agenţiei EPA din S.U.A. la toxicitate orală, dermică şi inhalare. Astfel, soluţia Roundup este considerată, practic, netoxică în toate aceste căi de expunere. […] POEA este considerat a fi doar uşor toxic şi nu reprezintă un risc de toxicitate acut”. (pag. 129) „Rezultatele obţinute în urma efectuării mai multor investigaţii au stabilit că potenţialul de toxicitate şi iritaţie acută al erbicidului Roundup la om este scăzut”. (pag. 148) La soluţiile Roundup care conţin surfactantul POEA, există potenţialul iritării oculare, dacă pulverizarea este direcţionată greşit sau în urma stropirii în timpul amestecului cu apă. În forma lui concentrată, surfactantul POEA produce iritaţii oculare grave, însă cercetătorii au raportat că „POEA nu este folosit sub formă de concentrat, ci este fabricat în concentraţii mai mici, ca produs finit (Roundup), fiind apoi diluat până la niveluri foarte scăzute, fapt care-i reduce semnificativ efectul iritant. […] Diluat la concentraţia folosită curent în majoritatea erbicidărilor (~1%), erbicidul Roundup s-a dovedit a provoca doar un nivel minim de iritabilitate oculară, fiind, practic, neiritant pentru piele.” (pag. 129) De asemenea, cercetătorii s-au ocupat şi de nişte statistici citate frecvent de grupurile de activişti împotriva pesticidelor, conform cărora Roundup este cauza principală a maladiilor provocate de pesticide în California. „O examinare atentă a datelor privitoare la California indică şi faptul că numărul de cazuri declarate în acest sens reflectă pur şi simplu o utilizare mai mare a produsului faţă de alte produse şi arată că glifosatul prezintă o toxicitate relativ scăzută faţă de restul pesticidelor folosite în acest stat. […] În 1994, de pildă, expunerea la glifosat a fost raportată doar în 25 de cazuri, din care numai 13 au fost considerate „clare sau probabile”. Unsprezece din cele 13 cazuri au însemnat doar iritaţii oculare minore sau reversibile, celelalte două cazuri fiind o cefalee şi o diagnosticare greşită, din câte se pare, a unei reacţii la un solvent pe bază de hidrocarburi, care nu este un ingredient al erbicidului Roundup”. Cercetătorii menţionează că departamentul legislativ californian însărcinat cu pesticidele – California Department of Pesticide Regulation –, care realizează statistici privitoare la maladiile corelate cu utilizarea pesticidelor, nota într-un raport din 1994 că majoritatea persoanelor care se declară a fi fost afectate în urma expunerii la erbicidul Roundup au prezentat doar efecte iritante şi că de-a lungul a 13 ani de întocmire a acestor statistici nu a existat nici un caz de spitalizare legat de utilizarea acestui erbicid. (pag. 147-148)
  • Glifosatul nu se bioacumulează. „Potenţialul expunerii sistemice este limitat de combinaţia dintre o slabă absorbţie şi o eliminare rapidă după ingerare şi/sau după contactul dermic cu acest erbicid.” (pag. 124) Având în vedere faptul că glifosatul nu este stocat în organism, orice expunere în urma contactului cu pielea sau al inhalării ar fi urmată rapid de eliminare, atât la om, cât şi la animal.
  • Glifosatul nu afectează negativ procesele reproductive sau de dezvoltare. „Rezultatele obţinute în urma efectuării mai multor studii au stabilit că glifosatul nu este un factor de toxicitate pentru procesele reproductive sau de dezvoltare a organismului.” (pag. 128) În studiile de toxicitate axate pe dezvoltare şi în cele efectuate pe animale pe parcursul mai multor generatii, în care s-au administrat doze mari de erbicid animalelor de laborator, „nu au existat efecte la nivelul fertilităţii sau al parametrilor reproductivi, iar glifosatul nu a produs malformaţii la naştere.” (pp. 127-128) Toxicitatea asupra dezvoltării organismelor generată de surfactantul folosit în majoritatea soluţiilor Roundup peste tot în lume (POEA) şi posibilele lui efecte asupra sistemului reproducător au fost şi ele evaluate în studii pe animale. „Nu există nici o dovadă a faptului că surfactantul sau erbicidul Roundup afectează nefavorabil funcţia reproductivă”. (pag. 131) Autorii dedică mai multe alineate analizei critice a unui studiu pe iepuri citat frecvent de oponenţii pesticidelor pentru a insinua o reducere a numărului de spermatozoizi la animalele respective. (Yousef at al., 1995) „Au fost o serie de deficienţe grave în alcătuirea, dirijarea şi modul de raportare al acestui studiu, iar acest lucru face ca rezultatele să fie imposibil de interpretat. […] datele din acest studiu nu pot fi folosite pentru a fundamenta o concluzie de substanţă.” (pag. 127-128)
  • Copiii nu sunt expuşi unui risc crescut. „Agenţia EPA din S.U.A. a evaluat recent petiţiile de toleranţă depuse în cadrul Actului normativ pentru protecţia calităţii alimentelor (Food Quality Protection Act – FQPA; Public Law 104-170) din 1996, lege care cuprinde prevederi speciale pentru protecţia bebeluşilor şi copiilor. Concluzia agenţiei EPA a fost că „este cert, în limite rezonabile” că expunerea combinată la glifosat nu duce la nici un efect negativ [asupra sănătăţii umane] (U.S. EPA 1997a, 1998a).” (pag. 128) EPA a conchis totodată şi că factorul de siguranţă 100, aplicat în prezent, este inadecvat pentru protecţia copiilor. „Nu a existat nici un indiciu de gravitate crescută a efectelor asupra bebeluşilor sau copiilor, al unui potenţial crescut, sau al vreunor proprietăţi toxice neobişnuite ale glifosatului manifestate la bebeluşi sau copii”. (pag. 156)
  • Nu există nici o dovadă a disfuncţiilor glandelor endocrine. „Potenţialul de modulare a funcţiilor glandelor endocrine al glifosatului a fost evaluat într-o serie de studii diferite, inclusiv în teste in vitro şi studii-standard in vivo, de toxicologie. Studiile in vivo fac o evaluare cuprinzătoare a funcţiilor endocrine necesare reproducerii, dezvoltării şi sănătăţii. Glifosatul nu a produs nici un efect în testele in vitro, iar în studiile in vivo nu au apărut nici un fel de indicii ale vreunor schimbări la nivelul funcţiilor endocrine. Rezultatele obţinute în urma efectuării studiilor-standard pe acidul aminometilfosfonic (AMPA), erbicidul Roundup şi surfactantul POEA nu au condus nici ele la vreo dovadă a vreunor efecte care să indice o modificare a funcţiilor glandelor endocrine. Prin urmare, s-a conchis că utilizarea erbicidului Roundup nu are potenţialul de a determina efecte adverse în sistemele endocrine din organismul uman sau al altor animale.” (pag. 143)
  • Nu există nici un efect advers sinergic. Erbicidele sunt aplicate uneori în combinaţie cu alte erbicide, iar întrebarea care se pune este dacă această combinaţie poate crea un efect sinergic (mai mult decât o reacţie de tip aditiv). „Toxicitatea glifosatului a fost evaluată în combinaţie cu mai mulţi surfactanţi şi/sau alte erbicide [...] iar concluzia este că expunerea concomitentă la glifosat şi alte substanţe nu produce nici o reacţie sinergică.” (pag. 145)

 Porţiunile de text cu caractere italice din acest document fac trimitere la afirmaţiile sau concepţiile exprimate de autorii lucrării „Safety evaluation and risk assessment of the herbicide Roundup® and its active ingredient, glyphosate, for humans”.

DATE BIOGRAFICE:

Gary M. Williams, doctor în medicină - este şeful catedrei de ecopatologie şi ecotoxicologie şi directorul programului pentru siguranţa medicamentelor, alimentelor şi produselor chimice din cadrul Facultăţii de Medicină New York Medical College, din Valhalla, statul New York. Este patolog, medic şi toxicolog calificat în Statele Unite, fiind totodată autorizat şi ca specialist toxicolog de către Ministerul de Afaceri Externe al Franţei. Lucrează ca redactor-şef şi membru al colegiilor de redacţie de la 25 de jurnale şi reviste de ştiinţă. Dl. Williams a organizat, de asemenea, peste 20 de întruniri şi conferinţe cu caracter ştiinţific în toată lumea, la multe din ele discutându-se evaluările de siguranţă ale produselor chimice şi farmaceutice, precum şi testele de tip screening pentru cancer şi prevenirea acestuia.    

Robert Kroes, doctor în ştiinţe - este directorul Institutului de cercetări toxicologice de la Universitatea din Utrecht, Olanda. Este toxicolog şi patolog calificat şi este specializat în toxicologie, oncologie şi evaluarea riscurilor. A lucrat timp de şapte ani ca director general adjunct al Institutului Naţional Olandez pentru Sănătate Publică şi Protecţia Mediului. A fost membru în peste 20 de comisii internaţionale de specialitate în domeniul toxicologiei, oncologiei, mediului şi sănătăţii, inclusiv în grupuri prezidate de O.M.S, F.A.O., O.C.D.E şi U.E. Este membru în colegiile redacţionale a 13 periodice ştiinţifice.    

Ian C. Munro, doctor în ştiinţe - este preşedintele organizaţiei CANTOX Health Sciences International şi profesor la catedra de ştiinţe nutriţionale de la Universitatea din Toronto, din Ontario, Canada. Este membru al Academiei de ştiinţe toxicologice şi al Colegiului Regal al Patologilor din Londra. A publicat peste 150 de lucrări ştiinţifice în domeniul toxicologiei şi evaluării riscurilor. În trecut a deţinut funcţii superioare în cadrul organizaţiei Health and Welfare Canada, ca director al Biroului de siguranţă a produselor chimice şi director general al direcţiei de alimente, secţia protecţia sănătăţii. A fost şi director al Centrului canadian de toxicologie de la Guelph, Ontario. Dl. Munro a făcut parte din peste 30 de comisii de specialitate, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, inclusiv din cele ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Agenţiei Internaţionale de Cercetare a Cancerului şi Academiei Naţionale de Ştiinţe din S.U.A., unde este preşedintele unei subcomisii. Este laureat al premiului „International Achievement Award”, decernat de Societatea Internaţională de Reglementare în domeniul Toxicologiei şi Farmacologiei. Face parte din colegiile redacţionale ale publicaţiilor „Neurotoxicology”, jurnalului Colegiului American de Toxicologie şi jurnalului de ecopatologie şi ecotoxicologie.

Citiţi şi respectaţi întotdeauna indicaţiile de utilizare. Roundup® este o marcă înregistrată a companiei Monsanto Technology LLC.


1 În acest document, «Roundup» se referă la erbicidul agricol Roundup original (cunoscut şi sub denumirea de MON 2139), care conţinea ingredientul activ glifosat (o sare izopropilaminică), apă şi un surfactant (polioxietilenă alchilamină – prescurtat, POEA).

2 O serie de agenţii de reglementare din mai multe ţări, organizaţii internaţionale şi alte instituţii ştiinţifice şi specialişti au analizat datele ştiinţifice disponibile şi au evaluat independent siguranţa glifosatului şi erbicidului Roundup. Concluziile la care au ajuns trei organizaţii de sănătate majore [Health Canada, Agenţia pentru Protecţia Mediului, din Statele Unite (U.S. EPA) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) se află la dispoziţia publicului (Health and Welfare Canada, 1986, 1992; U.S. EPA, 1993, 1997a, 1998a; OMS 1994). Aceste analize, în care s-au folosit metode, principii şi procedee de toxicologie recunoscute pe plan internaţional au ajuns la concluzia că nu există nici o bază care să indice eventuale probleme legate de sănătatea umană.” (pp. 118-119) 

* „Evaluarea siguranţei şi riscului utilizării erbicidului Roundup şi ingredientului său activ, glifosatul, pentru sănătatea umană”