SOIL pH at LIME

 

ALAM MO BA…?

...ang isang sukatan para malaman ang kalidad ng lupa ay sa pamamagitan ng soil pH? Ang soil pH ay nagbibigay ng ideya kung ang lupa ay maasim o acidic na. Ang angkop na soil pH para sa maisan ay mula 5.5 hanggang 6.5. Kung mas mababa sa 5.0 ang pH level ng lupa, mas maikli at manipis ang magiging ugat ng mga halaman, bansot at mababa ang ani nito. Para maibalik ang tamang soil pH level, kailangang maghalo ng tamang dami ng agricultural lime o apog sa lupa dalawang buwan bago magtanim.

Mahalagang ipasuri ang lupa bago magtanim. Para malaman ang pH level ng iyong lupa, sumangguni sa DEKALB® Campaign Sales Executive sa inyong lugar.

 

Successful farming requires a high degree of skill. Seed and crop performance depend upon many conditions beyond the control of Monsanto including, among other things, suitable farming practices, weather, soil conditions and other natural conditions.