Soil Moisture

ALAM MO BA…?

...ang sapat na soil moisture content o pagkabasa ng lupa sa araw ng pagtatanim ay malaking tulong para masigurado ang pagtubo ng mga butil ng mais?

Kailangang makasipsip ng mahigit na 30% ng tubig ang butil ng mais para tumubo ito. Mas makakatulong kung ang butil ay maibabaon ng 4-5 cm sa ilalim ng lupa. Ang sobra at mahabang pagkatuyo o pagkabasa ng lupa pagkatapos magtanim ay maaaring magpahina sa pagtubo ng mais.

May tanong? Sumangguni sa DEKALB® Campaign Sales Executive sa inyong lugar o magtext sa DEKALBLINK.

 

Successful farming requires a high degree of skill. Seed and crop performance depend upon many conditions beyond the control of Monsanto including, among other things, suitable farming practices, weather, soil conditions and other natural conditions.