Planting Distance

ALAM MO BA…?

...kapag labis o kulang na sukat ng distansya sa pagitan ng bawat tudling, maaari pa itong makabawas sa ani? Bawat klase ng binhi ay may rekomendasyon na tamang distansya ng pagtatanim o tamang bilang ng halaman sa bawat hektarya upang makamit ang pinakamataas na ani. Mas maluwang na distansya tulad ng 65cm - 70 cm kada tudling (o 71,000 - 76,000 na halaman kada hektarya) ang angkop para sa mais na may malapad at maraming dahon. Mas makitid na distansya naman tulad ng 60cm - 65 cm kada tudling (o 77,000 - 83,000 na halaman kada hektarya) ang angkop para sa mais na may manipis, tirik at madalang na dahon. Dapat may 20% na tagos ang sinag ng araw sa loob ng maisan sa panahon na namumulaklak na ang mga halaman.

Kung may karagdagang tanong, sumangguni sa DEKALB® Campaign Sales Executive sa inyong lugar o magtext sa DEKALBLINK.

 

Successful farming requires a high degree of skill. Seed and crop performance depend upon many conditions beyond the control of Monsanto including, among other things, suitable farming practices, weather, soil conditions and other natural conditions.