Paano UMANI ng MAS MARAMI?

 

ALAM MO BA…?

...maraming bagay ang pwedeng makaapekto sa ani at kalidad ng butil ng mais? Pangunahin dito ay ang klase ng binhing gagamitin, kalidad ng lupang tatamnan, pagkabasa ng lupa sa araw ng pagtatanim, distansya ng tanim, dami at uri ng bono, patubig, sakit, pesteng insekto at damo.

Para malaman kung aling binhi ng DEKALB® ang angkop para sa inyong maisan, magtanong sa inyong DEKALB® Campaign Sales Executive o magtext sa DEKALBLINK.

 

Successful farming requires a high degree of skill. Seed and crop performance depend upon many conditions beyond the control of Monsanto including, among other things, suitable farming practices, weather, soil conditions and other natural conditions.

 

Nutrient Management Tagalog

Nutrient Management English