Macro-Nutrients

 

ALAM MO BA…?

...napakahalaga ng gamit ng mga macro-nutrients tulad ng Nitrogen (N), Phosphorus (P) at Potassium (K) sa mais? Ang Nitrogen ang nagbibigay ng sigla, lusog at kulay na berde sa halaman. Ang Phosphorus naman ay mahalaga sa paglago ng ugat para mas maraming tubig at sustansya ang makuha nito mula sa lupa. Ang Potassium ay nagpapatibay ng halaman laban sa sakit at para di madaling matumba dahil sa hangin. Importanteng malaman ang macro-nutrients level ng lupa sa pamamagitan ng soil analysis para malaman natin ang tamang dami at uri ng abono na dapat ilagay dito.

Kung may karagdagang tanong, sumangguni sa DEKALB® Campaign Sales Executive sa inyong lugar o magtext sa DEKALBLINK.

 

Successful farming requires a high degree of skill. Seed and crop performance depend upon many conditions beyond the control of Monsanto including, among other things, suitable farming practices, weather, soil conditions and other natural conditions.