Damo

ALAM MO BA…?

...ang damo ay nakakabawas ng malaki sa ani ng mais dahil umaagaw ito ng sustansya at tubig mula sa lupa at nagdudulot ng shading effect (lilim) sa mga halaman? Dahil dito, dapat na walang damo ang maisan mula sa araw ng pagkatanim hanggang sa ika-45 na araw pagkatanim upang maabot ang mataas na ani. Ang teknolohiyang Genuity® ng Monsanto ay may taglay na Roundup Ready® technology. Dahil dito, protektado ang mga mais kahit mag-apply ng glyphosate herbicide upang kontrolin ang mga katabing damo nito. Kaya naman sa DEKALB® na may proteksyon ng teknolohiyang Genuity®, siguradong protektado rin ang mas mataas na ani.

Kung may karagdagang tanong, sumangguni sa DEKALB® Campaign Sales Executive sa inyong lugar o magtext sa DEKALBLINK.

 

Successful farming requires a high degree of skill. Seed and crop performance depend upon many conditions beyond the control of Monsanto including, among other things, suitable farming practices, weather, soil conditions and other natural conditions.