Corn Earworm

 

ALAM BMO A…?

...ang pesteng Corn Earworm ay pwedeng makasira sa dahon at bunga ng mais? Kinakain ng Earworm ang dahon ng murang mais mula isang buwan pagkatanim hanggang sa pamumulaklak nito. Kapag naman may bunga na ang mais, kinakain ng Earworm ang mga butil ng mais habang mura pa ito. Ang teknolohiyang Genuity® lang ng Monsanto ang may taglay na teknolohiyang Bt na may proteksyon laban sa Earworm. Kaya naman sa DEKALB® na protektado ng Genuity®, siguradong protektado ang mas mataas na ani at magandang kalidad ng butil ng mais.

Kung may karagdagang tanong, sumangguni sa DEKALB® Campaign Sales Executive sa inyong lugar o magtext sa DEKALBLINK.

 

Successful farming requires a high degree of skill. Seed and crop performance depend upon many conditions beyond the control of Monsanto including, among other things, suitable farming practices, weather, soil conditions and other natural conditions.