Common Cutworm

 

ALAM MO BA…?

...ang pesteng Cutworm ay pwedeng makapinsala at makabawas sa populasyon ng naitanim na halaman ng mais? Kinakain ng Cutworm ang dahon ng murang mais mula pa lang sa pagsibol nito hanggang sa isang buwan pagkatanim. Ang teknolohiyang Genuity® lang ng Monsanto ang may taglay na teknolohiyang Bt na may proteksyon laban sa Cutworm. Kaya naman sa DEKALB® na protektado ng Genuity®, siguradong protektado ang mas mataas na ani.

Kung may karagdagang tanong, sumangguni sa DEKALB® Campaign Sales Executive sa inyong lugar o magtext sa DEKALBLINK.

 

Successful farming requires a high degree of skill. Seed and crop performance depend upon many conditions beyond the control of Monsanto including, among other things, suitable farming practices, weather, soil conditions and other natural conditions.