Asian Corn Borer

 

ALAM MO BA…?

...ang mga pesteng uod na (ACB) ay pwedeng makapinsala at makabawas ng mula 20 hanggang 80% ng ani? Lahat ng parte ng halaman ng mais ay sinisira nito - dahon, bulaklak, puno at bunga. Ang teknolohiyang Genuity® ng Monsanto na may taglay na teknolohiyang Bt ay may proteksyon laban sa ACB. Kaya naman sa DEKALB® na may proteksyon ng teknolohiyang Genuity®, siguradong protektado ang mas mataas na ani.

Kung may karagdagang tanong, sumangguni sa DEKALB® Campaign Sales Executive sa inyong lugar o magtext sa DEKALBLINK.

 

Successful farming requires a high degree of skill. Seed and crop performance depend upon many conditions beyond the control of Monsanto including, among other things, suitable farming practices, weather, soil conditions and other natural conditions.