/* */

Bizonyos kihívások tekintetében nincs párja a Monsanto termékeinek, illetve szakembereinek. Ez annak köszönhető, hogy évről-évre több mint 1 milliárd dollárt fordítunk mezőgazdasági kutatásokra, és ezzel Önnek is megadjuk az esélyt arra, hogy a mezőgazdaság állandó problémáit új megközelítésben vizsgálja. Az élvonalbeli technológiák és a személyes tapasztalatok szerencsés ötvözésével akár Ön is képessé teheti a gazdákat világszerte arra, hogy több terményt kevesebb erőforrás ráfordításával állítsanak elő. Újszerű elgondolásaival leginkább ezen a téren feszegetheti a mezőgazdasági technológia határait, és így akár az egész világot megváltoztathatja. Készen áll a kihívásra?

A Monsanto több funkciót és számos terményt felölelő technológiai szervezetét – ez a „Technology Organization” – az alábbi négy nagy terület alkotja:

 • Biotechnológia – ez a terület felel az új gének felfedezéséért, elkülönítéséért, illetve a nemesítési terület által kitenyésztett kiváló hibridekbe és növényfajtákban való beültetéséért. A cél olyan új tulajdonságok létrehozása, mint például a herbicid tolerancia, a rovarrezisztencia, a fokozott szárazságtűrő képesség, a nagyobb termésmennyiség és a nagyobb tápérték biztosítása. A csapat olyan új molekuláris technológiákat is fejleszt, amelyek segítségével a Monsanto alaposabb vetőmag-elemzést végezhet szaporítási programunk hatékonyságának javítása érdekében.
 • Nemesítés – ez a terület felel olyan új és kiváló hibridek, valamint növényfajták kitenyésztéséért, amelyek bizonyos kívánatos tulajdonságokkal, pl. nagyobb termőképességgel, a betegségekkel szembeni nagyobb ellenálló képességgel, vagy fokozott szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. E célok érdekében a csapat fejlett molekuláris technológiák – például a marker alapú szelekció – alkalmazásával kijjebb tolta a nemesítés addigi gyakorlatának határait.
 • Engedélyeztetés – feladata tudományos kutatások folytatása annak igazolására, hogy technológiáink valóban biztonságosak és hatékonyak, hogy a világ minden pontján megkaphassuk a termékeink piaci forgalmazásához elengedhetetlen hivatalos hozzájárulásokat.
 • Vegyészet – a gyommentesítés és a vetőmag-védelem gyakorlati megoldásait dolgozza ki a gazdálkodók termésének védelme érdekében. Ugyancsak ez a csapat hajtja végre a mezőgazdasági gyakorlat nagyobb termőképességet és fenntarthatóságot szolgáló fejlesztéseit és azok promócióját.

Ezek a területek egymással karöltve hozzák létre az új termékeket cégünk kutatás és fejlesztés vertikumában, amely már eddig is bizonyítottan úttörő jellegű, a piacra elsőként bevezetett és nyereséges termékekkel állt elő.

Ebben a gyors tempójú, dinamikus környezetben csak az eredményorientált, sikeréhes jelentkező állhatja meg a helyét. Ezenkívül arra is képesnek kell lennie, hogy világosan kommunikáljon, és szilárd kapcsolatokat alakítson ki a szervezet minden tagjával.

Az alábbi területeket művelő tehetséges tudósokat keressük:

 • Biokémia
 • Növénynemesítés és genetika
 • Bioinformatika/genom szekvenálás
 • Molekuláris növénybiológia
 • Adatkezelés/adatbányászat
 • Növénykórtan/rovartan/nematológia
 • Fejlődésbiológia
 • Növényfiziológia
 • Szárazság-/abiotikus stressztűrés
 • Növényi transzformáció
 • Mérnöki tevékenység és automatizálás
 • Fehérjetudomány
 • Gének felfedezése/tulajdonságok karakterizálása
 • Szabályozástudomány/szabályozási kérdések
 • Globális csíraplazma-menedzsment
 • Növényi RNS biológia
 • Mikrobiológia
 • Statisztikai/mennyiségi genetika
 • A tápanyagok és a víz felhasználásának hatékonysága
 • Strukturális biológia
 • >

További elvárt készségek:

 • Proaktív hálózati és kapcsolati menedzsment ismeretek
 • A Monsanto több csapatával és szervezeti egységével való együttműködés képessége
 • Rendkívül innovatív gondolkodás/kreativitás
 • A fejlesztési lehetőségek felismerésének proaktív képessége
 • Agilitás és a fejlődő technológiához való rugalmas alkalmazkodás képessége